Off-Baza

Teatr Prób


Siedziba: Wągrowiec
Rok założenia: 1981
Dane kontaktowe: ul. Reja 22/15, 62-100 Wągrowiec,
tel. 67 262 40 50, kasperjan@wp.pl


Teatr Prób powstał przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu. Założycielem, kierownikiem artystycznym oraz reżyserem jest Jan Kaspar, absolwent filologii polskiej i klasycz­nej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spektakle Teatru Prób utrzymane są w stylistyce groteski i kabaretu. Ich tematyka oscyluje wokół problemów społeczno­-egzystencjalnych oraz krytyki współczesnego świata politycz­nego i moralnego (np. Polish Karma o polskiej rzeczywistości postsolidarnościowej pochłoniętej przez konsumpcjonizm).

Teatr wystąpił na IV Międzynarodowym Festiwalu Malta w 1994 roku z multimedialnym widowiskiem Okna, brał także udział w festiwalach teatralnych w Grenoble we Francji (1993) i Saarbrücken w Niemczech (1996). Zdobył nagrody między in­nymi na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu (1987, 1989), Łódzkich Spotkaniach Teatralnych (1998, 2003, 2005) i Off-Biennale w Poznaniu (1994).

Teatrowi poświęcono dwa monograficzne tomy: Po włas­nych śladach. 20 lat Teatru Prób (Poznań 2001) oraz Ciąg dalszy. 25 lat Teatru Prób (Poznań 2006). Istnieje również sześć filmów na jego temat: Ballada o drodze (1988), Rytm zwykłych dni (1988), W drugim planie (1994), Wizja lokalna (1995), Fantazja wągrowiecka (2000) oraz Only for fun for fun only (2001).