Off-Baza

Teatr Otczapy


Siedziba: Września
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Słoneczna 1, 62-300 Września,
tel. 690 393 101, nastus.zak@gmail.com


Teatr Otczapy (do 2013 roku Grupa Teatralna Koło) po­wstał z inicjatywy Elżbiety Górczyńskiej, instruktorki teatral­nej, pedagoga i reżyserki, absolwentki PWST w Krakowie, filia we Wrocławiu. W 2011 roku zespół wystawił Śpiącą Królewnę B. Kierca, która była spektaklem dyplomowym Górczyńskiej. Grupa działa w składzie: Marta Barwinek, Joanna Figas, Jakub Wiącek, Szymon Kokoszka, Michalina Matuszak, Katarzyna Piechnik, Anastazja Żak, Piotr Piersiak.

Dla zespołu ważne jest działanie z ruchem i rekwizy­tem. Mają na swoim koncie sześć spektakli i dwa widowiska plenerowe (z okazji 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz z okazji Wojewódzkich Obchodów Wielkopolskiej Wiosny Ludów w Sokołowie). Najnowsza premiera grupy to Nieporusze­nie (2016), łącząca teksty Becketta, Różewicza, Gombrowicza, Słowackiego, Mickiewicza, Stachury, Masłowskiej i Grocholi.

Teatr Otczapy jako jedyny teatr we Wrześni stanowi waż­ny element kulturalny miasta. Organizuje słuchowiska dla dzie­ci (Opowiadane bajki), warsztaty dla harcerzy (Akcja wyloguj się) i teatralnie uczestniczy w wydarzeniach miejskich i kościelnych.

Za swoją działalność teatr otrzymał nagrody i wyróżnie­nia, m.in. Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Mło­dzieżowych Melpomena (2012).