Off-Baza

Biały Teatr


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: Marta Andrzejczyk, tel. 601 66 33 83, bialyteatr@interia.pl


Biały Teatr powstał z inicjatywy Marty Andrzejczyk, Izabe­li Klimowicz, Izabeli Mańkowskiej, Agnieszki Reimus i Michała Nowakowskiego. Aktorzy poznali się w Olsztyńskim Teatrze Rapsodycznym i postanowili założyć własny teatr inspirowany postacią Mieczysława Kotlarczyka i jego metodami pracy nad słowem w teatrze. Najważniejszym środkiem wyrazu stało się słowo, podkreślane przez ruch, muzykę i scenografię. W 2004 roku podczas pracy nad Salome do zespołu dołączyła Janina Tomaszewska, pełniąca rolę reżysera. Spektakle to zwykle ada­ptacje tekstów pierwotnie nieprzeznaczonych na scenę, np. Królewna i herbatnik, Po nitce do kłębka, Ziemia jałowa, Kolebka do wynajęcia. Teatr współpracuje ze stowarzyszeniami Scena Babel i Aktywna Młodzież, prowadząc warsztaty teatralne w ra­mach projektów na rzecz lokalnej społeczności. Teatr pozyskuje fundusze z dotacji Urzędu Miasta, poprzez stypendia artystycz­ne od Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego, a także poprzez wkład własny i przycho­dy z nagród oraz biletów. Biały Teatr przygotowuje minimum jeden spektakl rocznie.