Off-Baza

Braun Kazimierz, „Druga Reforma Teatru?”

Kazimierz Braun, Druga Reforma Teatru?, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

Książka wybitnego reżysera teatralnego, teatrologa, pedagoga i wykładowcy Kazimierza Brauna. Zawiera obszerny zbiór wnikliwych szkiców dotyczących problemów współczesnego teatru, ze szczególnym uwzględnieniem tych zjawisk, które możemy zakwalifikować jako teatr offowy. W części pierwszej autor porównuje okres Wielkiej Reformy teatralnej (1890-1940) z wydarzeniami w teatrze z lat 60-ych XX wieku. Stawia tezę, że ze względu na towarzyszące mu zasadnicze przemiany zachodzące zarówno w praktyce scenicznej, jak też w ogólnych sposobach rozumienia roli i znaczenia sztuki teatralnej, możemy uznać go za Drugą Reformą teatralną. W części drugiej zamieszczono omówienie szczególnie interesujących i ważnych spektakli końca lat sześćdziesiątych oraz autorską interpretację poglądów teatrologów na temat zagadnień współczesnego teatru.   

Do nabycia w antykwariatach i wypożyczenia w bibliotekach