Off-Baza

Gołaczyńska Magdalena, „Wrocławski teatr niezależny”

Magdalena Gołaczyńska, Wrocławski teatr niezależny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007

W monografii Wrocławski teatr niezależny Magdalena Gołaczyńska skupia się na działalności wrocławskich teatrów niezależnych, które odgrywają ważną rolę we współczesnym życiu teatralnym miasta oraz wyróżniają się oryginalnością poszukiwań i dokonań w porównaniu z teatrami tego nurtu w innych ośrodkach. Zastanawia się nad specyfikę teatru offowego po okresie transformacji ustrojowej. W pierwszej części książki autorka omawia poczynania i sukcesy najnowszych wrocławskich teatrów niezależnych, ośrodków oraz festiwali. Wśród nich Teatr Ad Spectatores, Teatr Zakład Krawiecki, Scena Witkacego, Teatr Pieśń Kozła. Na drugą część dzieła składają się rozmowy z twórcami teatrów niezależnych, m.in.: Maciejem Masztalskim, Krzysztofem Kopką, Szymonem Turkiewiczem, Sebastianem Majewskim, Grzegorzem Bralem. Opisy przedstawień i projektów dopełniają liczne fotografie oraz poręczne spisy zespołów, spektakli, projektów teatralnych, festiwali i przeglądów.