Off-Baza

Grupa Coincidentia


Siedziba: Solniki
Rok założenia: 2009
Sala: stodoła (do 100 osób)
Aktualna liczebność zespołu: 14
Dane kontaktowe: Solniki 44,
tel. 607 979 159 (Dagmara Sowa), kontakt@grupacoincidentia.pl


Grupa Coincidentia wyłoniła się z Kompanii Doomsday za sprawą dwojga aktorów: Dagmary Sowy i Pawła Chomczyka. W swojej twórczości zajmuje się teatrem ożywionej formy. Wy­korzystuje i animuje lalki, „ulalkawia” ludzi, korzysta z obrazów. Podczas pracy twórczej spotyka się z artystami reprezentują­cymi inne dziedziny sztuki: teatr lalek, dramat, plastykę, muzy­kę. Współpracowali z nimi m.in. Paweł Passini, Michael Vogel, Michał Walczak, Robert Voss, Wiesław Jurkowski, Maria Porzyc, Piotr Klimek, Cezary Szyfman, zespół Burakura, Samira Lehman, Krzysztof Prystupa.Zrealizowali kilkanaście spektakli, m.in. Made in Heaven, wielokrotnie nagradzane Słoń i kwiat, Murdas. Bajka, Turandot. Poza działalnością teatralną Grupa Coincidentia miała swój udział w realizacjach filmowych (Herr Barbarisch, Ty jesteś mą­dry, powiedz dla mnie?, Mark Tattenbaum), a także w prowadze­niu warsztatów artystycznych z wychowankami Domu Dziecka w Supraślu. Grupa otworzyła w roku 2016 Siedlisko Kultury – Solniki 44 z zamiarem prowadzenia działalności warsztatowej, edukacyjnej oraz artystycznej, której odbiorcami mają być również lokalni mieszkańcy; w planach jest również przygoto­wanie cyklicznej imprezy. Finansowaniem zawiaduje Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia, która pozyskuje dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.