Off-Baza

Grupa Studnia O.


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 1997
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: opowiadacz@wp.pl

http://studnia.org/


Grupa Studnia O. działa w ramach stowarzyszenia o tej samej nazwie. To pierwsze w Polsce stowarzyszenie opowia­daczy. Utworzyli je: Beata Frankowska, Magda Górska, Paweł Górski, Jarek Kaczmarek, Agnieszka Aysen Kaim, Dorota Ma­ciejuk, Gosia Litwinowicz. W swoim repertuarze mają zarówno opowieści przeznaczone dla najmłodszych (Dlaczego miód jest słodki, Straszny sen Andersen, Bohaterowie wszechczasów – opo­wieści olimpijskie), jak i dorosłych widzów/słuchaczy (np. Histo­rie słowiańskie. Fragmenty, Noc na zamku przygód, Kurhanek Ma­ryli, Odyseja 2013. Sympozjon, Opowieści syberyjskie) oraz opo­wieści orientalne (np. Miniatury perskie na słowo i instrument, Oko świata. Opowieści o Stambule, Bałkańskie rytmy kultury), oferują także spotkania rodzinne (np. Ptak Simorg i rusałka peri, Królewicz Marko i wiły samowiły). Przegląd tytułów wskazuje na szerokie pole inspiracji, z którego korzystają opowiadacze. Sztukę opowiadania artyści traktują jako formę indywidualnej twórczości, inspirowanej tradycją, ale wpisanej we współczesny kontekst. Praktykę opowiadania łączą z działalnością animacyj­ną i edukacyjną. Opowieści przybierają zróżnicowane formy: od kameralnych spotkań po duże widowiska, których narracyjną formę artyści wypracowali, nawiązując do tradycji starożytnego sympozjonu. Opowieść współistnieje w nim z dyskursem na­ukowym, muzyką i elementami uczty. Stowarzyszenie prowa­dzi także projekty badawcze poświęcone tradycji opowiadania w różnych kręgach kulturowych, a także organizuje Międzyna­rodowy Festiwal Sztuki Opowiadania (do tej pory odbyło się 11 edycji tej imprezy). Finansuje się z działalności statutowej (m.in. prowadzenie warsztatów), jak również z grantów.