Off-Baza

Grupa Teatralna Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki


Siedziba: Goleniów/Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: Karol Barcki, tel. 508 081 270, karolhellrunner@gmail.com


Goleniowska grupa Pomarańcze powstała w 2006 roku z inicjatywy Karola Barckiego, ówczesnego licealisty i uczest­nika warsztatów w Teatrze Brama. Grupa poszukuje języka wypowiedzi odmiennego od klasycznie rozumianej alternaty­wy, eksplorując rejony wspólne dla performansu i stand-upu, częstokroć mierząc się na scenie z teatrem mainstreamowym. Wiele teatralnych akcji Pomarańczy było zdarzeniami jednora­zowymi, w dużej mierze improwizowanymi podczas pokazów. Od 2011 roku aktywność grupy skupia się na Poznaniu, gdzie jej członkowie obok twórczości artystycznej animują spotkania i wydarzenia teatralne, organizują i współorganizują festiwale (w tym od pięciu lat Ofensywę Teatralną z frekwencją rzędu 250-300 osób), wreszcie koordynują regionalne eliminacje do Międzynarodowego Kampusu Artystycznego Fama. Wraz z krakowskim Teatrem Graciarnia i Teatrem Krzyk Pomarańcze współtworzą od 2012 roku Ligę Teatru Studenckiego, mającą na celu kulturalną aktywizację środowiska studenckiego.