Off-Baza

Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: ul. Wrońskiego 7, 60-201 Poznań,
asocjacja2006@gmail.com


Teatr miał swoje początki w studenckiej formacji Asocja­cja Kółka Graniastego i Kółku Graniastym, które zostały założo­ne w 1993 roku przez prof. Jarosława Maszewskiego. Oficjalne powstanie stałej grupy datuje się na 2 lipca 2006 roku, kiedy na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta odbyła się premiera spektaklu Wyprawa. Interdyscyplinarna Grupa Tea­tralna Asocjacja 2006 uzyskała status fundacji, a jej prezesem i kierownikiem artystycznym został dr hab. Piotr Tetlak, zaj­mujący się scenografią, rzeźbiarstwem, tworzeniem widowisk plenerowych i scenopisarstwem. Współinicjatorami działań teatru są Lech Raczak – reżyser i scenarzysta oraz Ewa Tetlak – scenografka i projektantka kostiumów. Pozostali członkowie grupy to: Jakub Psuja – grafik, Martyna Stachowczyk – rzeźbiar­ka, scenografka, Krzysztof Urban – rzeźbiarz, scenograf, Ryszard Książek – butafor teatralny, Paweł Stachowczyk – aktor nieza­leżny, Paweł Paluch – kompozytor i muzyk, Katarzyna Klebba – kompozytorka, skrzypaczka oraz Wawrzyniec Reichstein – ma­larz, autor filmów. Dzięki skupianiu wokół siebie różnorodnych artystów teatr może prowadzić również działalność edukacyjną i współpracować z innymi grupami oraz instytucjami.

Grupa Teatralna Asocjacja 2006 tworzy głównie widowi­ska plenerowe na pograniczu różnych dziedzin sztuki, wykorzy­stując takie żywioły jak ogień i woda, zaskakując rozbudowaną scenografią i bogactwem kostiumów. W swoich przedstawie­niach często próbuje przypomnieć zapomnianą historię lokal­ną. W latach 2006-2010 grupa współtworzyła parady z okazji imienin poznańskiej ulicy św. Marcina, projektując i wykonując platformy, lalki, kostiumy i rekwizyty, tworzyła też performa­tywne instalacje na potrzeby innych ulicznych imprez w mie­ście (Piotr i Paweł 2008: Reaktywacja Multiplikacja, Akcja Szarych Klownów).

Od dwóch lat twórcy organizują plener Teatralnego Go­lęcina o nazwie „Spotkania” w Centrum Spotkań Teatralnych. Są to międzypokoleniowe warsztaty teatralno-muzyczne oraz scenograficzne, zakończone pokazem poplenerowym.