Off-Baza

Jawłowska Aldona, „Więcej niż teatr”

Aldona Jawłowska, Więcej niż teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988

Jak przyznaje autorka, Więcej niż teatr nie jest ani studium monograficznym zawierającym kompletne informacje o teatrach kształtujących oblicze tego ruchu, ani analizą socjologiczną jego społecznych czy też terapeutycznych funkcji. Nie jest również interpretacją wypowiedzi artystycznych tego teatru sytuującą go wyłącznie w obrębie sztuki. Jej celem jest przedstawienie teatru studenckiego jako wielowymiarowego zjawiska, które nie mieści się ani w granicach działalności społecznej, ani w granicach sztuki. To więcej niż ruch i więcej niż teatr. To także instytucja, miejsce do życia, zabawa, swoisty azyl dla nieprzystosowanych. Lecz przede wszystkim to próba przeciwstawienia kulturze zastanej – odmiennej kulturowej całości.  Nie w postaci werbalnych opisów, owego „nowego modelu kultury”, lecz w działaniu realizującym się jako poszukiwanie własnych form życia i twórczości.