Off-Baza

Koło Naukowe Teatr i Polityka


Miejsce: Warszawa
Sala: bez stałej siedziby
Rok założenia: 2006
Aktualna liczebność zespołu: 13
Dane kontaktowe: kn@teatripolityka.pl

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Teatr-i-Polityka-106736716031412/


Koło Naukowe „Teatr i Polityka” funkcjonuje w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunem koła jest dr Daniel Przastek. Zrze­szające studentów Koło zajmuje się tworzeniem samodziel­nych spektakli. Do tej pory powstało ich siedem. W twórczości artyści sięgają zarówno po dramat współczesny (Miłość Fedry Sarah Kane), jak i klasykę literatury (Andersen – Baśnie). Nie ograniczają się do adaptacji pojedynczych tekstów, pozwala­jąc sobie na ich łączenie (Nar.kot.yki na podstawie Narkotyków Stanisława Ignacego Witkiewicza i Snów Iwana Wyrypajewa, Wesele na podstawie tekstów Stanisława Wyspiańskiego i Ber­tolta Brechta oraz filmu Egoiści Mariusza Trelińskiego). Jednym z największych przedsięwzięć Koła było przedstawienie Cisi i gęgacze według opery Janusza Szpotańskiego, realizowane w ramach obchodów 35. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Poza tworzeniem spektakli artyści organizują rów­nież konferencje naukowe, współorganizują z Teatrem Polskim cykliczne premiery studenckie, mają na koncie także organi­zację Festiwalu Kultury Witkac.y, zorganizowanego z okazji 70. rocznicy śmierci artysty. Obecnie koło koncentruje się na orga­nizacji Festiwalu Teatrów Studenckich „Start”.