Off-Baza

Kompania Artystyczna Strych Dziadka Hieronima


Miejsce: Jędrzejów
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: Centrum Kultury w Jędrzejowie,
Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 12 68


Pierwszy program Strychu zrealizowano w październiku 1993 r. Głównym założeniem grupy było tworzenie programów artystycznych prezentowanych na kameralnych spotkaniach. Repertuar obejmował poezję, piosenkę literacką czy satyrę i opierał się na wzorcach Piwnicy pod Baranami, Kabaretu Dudek, Kabaretu Starszych Panów. Strych Dziadka Hieroni­ma skupia się na przygotowywaniu programów poetycko­-muzycznych, spektakli poetyckich, wieczorów kabaretowych. Szczególny nacisk kładzie na pracę z żywym słowem, dążąc do osiągnięcia najwyższego poziomu jego interpretacji. Formacja skupia młodzież licealną i studentów. Każde „strychowe” przed­sięwzięcie niesie za sobą walory edukacyjne. Spektakle mają na celu, oprócz dostarczania rozrywki, uczyć zarówno widza, jak i aktora. Grupa zrealizowała między innymi programy: Krynica wciąż milczy do tekstów Adama Ziemianina, Pasja według Oby­watela, poetyckie medytacje wielkopostne, Nadziei Amatorski Zespół, Opowieść za dwie kopiejki opartą na twórczości poetów i bardów rosyjskich oraz Nie ma już tych miasteczek – spektakl o tematyce żydowskiej.