Off-Baza

Kułakowska Katarzyna, „Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce”

Katarzyna Kułakowska, Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018

Obszerna i oryginalna publikacja Katarzyny Kułakowskiej – kulturoznawczyni, animatorki kultury i badaczki społecznej zajmującej się kobiecą historią teatru polskiego oraz poznawczym potencjałem kategorii doświadczenia. Jak tłumaczy autorka, jej celem było „opisanie ruchu teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy doświadczeń jego uczestniczek, a co za tym idzie – przywrócenie pamięci o twórczyniach nieuznawanych dotąd za pierwszoplanowe”. Na główną część pracy, którą poprzedzają wprowadzenie w tematykę i uwagi metodologiczne, składają się szkice biograficzne Ewy Benesz, Anny Zubrzycki, Jolanty Krukowskiej, Ewy Wójciak i Erdmute Sobaszek. Głosy tych pięciu kobiet układają się na obraz całego pokolenia artystek polskich. Kończy książkę ważna próba uporządkowania i syntezy zebranego materiału.