Off-Baza

Lalkomat


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2015
Aktualna liczebność zespołu: 1-3
Dane kontaktowe: Karolina Przystupa, tel. 501 787 365, lalkomat.poczta@gmail.com

https://lalkomat.wordpress.com/tag/teatr/


Lalkomat to inicjatywa edukacyjno-artystyczna promu­jąca teatr lalek, formy i animacji dla dorosłych. Celem jest po­szerzanie wiedzy o tej gałęzi teatru, zmiana sposobu myślenia ludzi o lalkarstwie jako o teatrze dla dzieci. Według Lalkomatu teatr lalek i teatr formy to kwintesencja teatralności – posługi­wanie się piękną, niedosłowną, metaforyczną formą do przeka­zania ważnej, interesującej treści.

Grupa działają w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersy­tetu Wrocławskiego przy wsparciu PWST Wrocław, Instytutu Grotowskiego (CafeTHEA), Infopunktu Barbara ESK i wielu życz­liwych ludzi. Lalkomat dotychczas organizował: warsztaty z pe­dagogiki teatru z Justyną Czarnotą, z podstaw animacji z Edytą Januszewską i z tworzenia lalek z Marią Janus; spotkania z twór­cami – Wiesławem Hejną, Anną Makowską-Kowalczyk, Martą Streker, Jakubem Kroftą i Marią Wojtyszko; panel dyskusyjny Teatr vs. młodzież z Teatrem Układ Formalny.

W ramach inicjatywy Lalkomat we Wrocławiu wystąpiło kilka zaproszonych teatrów: Teatr Papahema z Białegostoku, Teatr Czarnego Tła z Chorzowa; wystawiono trzy spektakle stu­dentów obecnego IV roku aktorstwa Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku. Prezentacje miały miejsce w PWST, Infopunkcie ESK Barbara oraz w Centrum Sztuki Im­part.Lalkomat wystawił też swój pierwszy spektakl: Powinie­neś mi mówić na ty (reż. K. Przystupa, muzyka Michał Krukow), inspirowany Małymi zbrodniami małżeńskimi Erica-Emmanuela Schmitta. Jego premiera miała miejsce w czerwcu 2016 r. w Tea­trze Polskim we Wrocławiu w ramach akcji „Teatr jest Wasz”. Gra­jący tam aktorski duet to Aleksandra Woźniak i Kamil Kasprzak.