Off-Baza

Latający Teatr KantorowiOgólnopolski projekt artystyczny realizowany od 2019r. w Wielopolu Skrzyńskim,  skupiający reżyserów teatrów offowych. Celem projektu jest spotkanie i wspólna twórcza praca w miejscu dla teatru szczególnym, miejscu narodzin Tadeusza Kantora, w Wielopolu Skrzyńskim. Tu, pod kierunkiem zaproszonego reżysera, odbywają się warsztaty teatralne w wyniku których powstaje spektakl.

W lipcu 2019r. zaproszenie do udziału w projekcie przyjął – twórcy Teatru Scena Plastyczna KUL – Leszek Mądzik. W wyniku spotkania mistrz – uczniowie, powstał spektakl pt. „Źródło”.

Spektakl „Źródło”, to spektakl – medytacja. Misternie utkany z obrazów, muzyki, nastoju oraz naszych wyobrażeń, dialog z Absolutem. Wyciszenie zmysłów prowokowane dźwiękiem i obrazem zaprasza w podróż, w głąb siebie. Jest „zwierciadłem”, w którym każdy z nas może się przejrzeć.  Spektakl ten można czytać wielowymiarowo, jest on także próbą znalezienia odpowiedzi na odwieczne pytania egzystencjalne:
Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Pytania te skłaniają do refleksji nad samym sobą, swoim człowieczeństwem, relacjami z innymi , ze światem.


Spektakl „Źródło” inspirowany twórczością Tadeusza Kantora  – w reżyserii prof. Leszka Mądzika jest wynikiem spotkania MISTRZ – UCZEŃ. Tym razem uczniami Mistrza i jego aktorami stali się twórcy teatrów offowych z całej Polski, a podróż do źródeł odbyła się w szczególnym miejscu – Wielopolu Skrzyńskim, gdzie urodził się jeden z największych reformatorów teatru Tadeusz Kantor.


Co powstało w wyniku tego niezwykłego spotkania?
Do jakich źródeł doszli młodzi reżyserzy prowadzeni przez twórcę Sceny Plastycznej KUL?


Podróż do źródeł, to nie tylko poszukiwanie teatralnych korzeni, to też pytania o miejsce człowieka we współczesnym świecie, jego relacje, próby kontaktu z otoczeniem, które wbrew pozorom nie są oczywiste.

 Spektakl „Źródło” możemy czytać wielowymiarowo. Także jako próbę pokazania prawdy o sobie, odsłonięcia twarzy, zdjęcia maski. Jest on z pewnością próbą odpowiedzi na odwieczne pytania egzystencjalne człowieka: Skąd przychodzę? Co mnie spotyka? Dokąd zmierzam? Skłania do refleksji nad samym sobą, swoim człowieczeństwem, relacjami ze światem.

Trudno opisać słowami obrazy, wrażenia, przemyślenia, które nasuwają się podczas oglądania – kontemplowania sztuki w reż. Leszka Mądzika. Jest to często osobiste spotkanie  z samym sobą, rodzaj medytacji, poszukiwania samego siebie.