Off-Baza

Lubelski Teatr Tańca


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2001
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Aktualna liczebność zespołu: 6
Największa impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 46, taniec@ck.lublin.pl

https://www.facebook.com/lubelskiteatrtanca


Lubelski Teatr Tańca powstał w roku 2001 z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu, oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskie­go i Wojciecha Kapronia, ówczesnych tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, utworzonej w 1993 roku przez Strzemiecką. Liderzy Grupy założyli nowy, profe­sjonalny teatr tańca z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie. Strzemiecka była jego dyrektorem i głównym choreografem. Do najważniejszych realizacji zespołu należały między innymi: Traktat optyczny (wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku 2001), Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy inspirowany twórczością Marca Chagalla (II nagroda na XI Międzynarodowych Prezentacjach Współczes­nych Form Tanecznych w Kaliszu 2003), plepleJAdy inspirowa­ny twórczością Witolda Gombrowicza (I nagroda na Między­narodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu 2005). W 2005 roku do Teatru dołączyła Beata Mysiak, w tym samym roku dyrektorem została Anna Żak. Od 2006 roku funkcję kierownika artystycznego i głównego choreografa peł­ni Ryszard Kalinowski. Od roku 2007 menadżerem zespołu jest Anna Kalita. Ważniejsze realizacje z ostatniego etapu pracy tea­tru to między innymi: Stalking Paradise, hello kitty, nano. Spekta­kle powstają w procesie indywidualnych poszukiwań każdego z twórców. Dzięki temu choreografie posiadają wyraźne piętno indywidualności. W przedstawieniach teatru wykorzystywana są estetyki teatru tańca, plastyki ruchu i obrazu oraz fizycznego teatru tańca.

Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lub­linie i partycypuje w budżecie tej instytucji.