Off-Baza

Pracownia Fizyczna


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2009
Sala: przy Akademii Muzycznej
Aktualna liczebność zespołu: ok. 11
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 32; 90-716 Łódź, pracownia.f@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/category/Dancer/Pracownia-Fizyczna-185114478184686/


Grupa założona przez Jacka Owczarka w lutym 2009 roku przy Akademii Muzycznej w Łodzi. Bazując na improwizacji i technikach tańca współczesnego, członkowie Pracowni się­gają po różnorodne formy ruchu i środki wyrazu, starając się jak najpełniej eksplorować możliwości własnego ciała. Głównym polem działania grupy jest proces twórczy. Tancerze Pracowni są również wykwalifikowanymi pedagogami i instruktorami tańca, którzy stale współpracują z teatrami i instytucjami kul­tury w całym kraju. Jacek Owczarek wypracował w ostatnich latach autorską metodę pracy nad improwizacją sceniczną. Za 2013 rok artyści otrzymali nagrodę „Punkt dla Łodzi” w kategorii „twórcze szaleństwo”, przyznaną za „praktykowanie i promowa­nie kolektywnej postawy w tworzeniu tańca i poszerzanie rozu­mienia improwizacji w tańcu”. Spektakle Pracowni Fizycznej to np. Powyżej nieba (rekonstrukcja choreografii Witolda Jurewicza z 1998 roku, premiera 2009), Len (w reżyserii i choreografii Sko­limowskiego, 2009) oraz choreografie Jacka Owczarka: Mean­drująca rzeka (2009), a3 (2010), Zdarzenia (2011) we współpracy z Pawłem Szamburskim i Patrykiem Zakrockim, czyli duetem SzaZa, Re:akcje (2012), Fajdros (2013) i Soul Project / PL (2013) w reżyserii Davida Zambrano, zrealizowany w ramach progra­mu Zamówienia choreograficzne Instytutu Muzyki i Tańca. W 2014 roku Pracownia Fizyczna została zakwalifikowana do Polskiej Platformy Tańca.