Off-Baza

Pracownia Teatru Eksperymentalnego


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2014
Sala: ToTu, ul. Hubska 6, Wrocław
Aktualna liczebność zespołu: 8
Dane kontaktowe: laboratoriumformyruchu@gmail.com

https://teatreksperymentu.wordpress.com/


Pracownia Teatru Eksperymentalnego powstała z inicja­tywy Patrycji Neumann, absolwentki Akademii Sztuk Scenicz­nych w Poznaniu (tam ukończyła kurs aktorstwa oraz reżyse­rii) z doświadczeniem z zajęć w studiu Wrocławskiego Teatru Pantomimy, warsztatów w Instytucie Jerzego Grotowskiego, Teatrze Pieśń Kozła i w Chorei. W 2014 roku założyła ona grupę warsztatową Laboratorium Formy Ruchu, w której zgromadzi­ła pasjonatów tańca, pantomimy, teatru ruchu. Od dwóch lat zespół ten działa jako Pracownia Teatru Eksperymentalnego, wykorzystując szerokie spektrum technik aktorskich oraz ro­dzajów tańca, m.in. butō, kontakt-improwizacji, baletu, tańca współczesnego, a przede wszystkim intuicyjnego.

Grupę tworzą: Monika Ćma Prędkowska – absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, arteterapeutka; Adrianna Lisewska – wcześniej związana z gdańskimi grupami Lustra Strona Druga i Laboratorium Pieśni; Kamil Połczyński – stu­dent dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim; Natalia Mielicka – absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Śląskim; Magdalena Staszak – absolwentka turystyki i rekreacji oraz marketingu, odkrywa pracę z ciałem, emocjami, śpiewa, podróżuje; Katarzyna Bem – skrzypaczka, studentka kompo­zycji na Akademii Muzycznej we Wrocławiu; Marta Łowejko – filolog hiszpański i polski, studentka filozofii, z zamiłowania wiolonczelistka. Dwie ostatnie komponują lub improwizują na żywo muzykę do spektakli Pracowni.

PTE zrealizowała trzy przedstawienia: Axis Mundi (2014), Statek szaleńców (2015) oraz Krzyk-półcienie (2016). Obecnie powstaje czwarte, w oparciu o poemat Leśmiana Zdziczenie obyczajów pośmiertnych (premiera marzec 2017).