Off-Baza

Przemysław Błaszczak


Siedziba: Wrocław
Sala: Instytut Grotowskiego
Aktualna liczebność zespołu: 1
Dane kontaktowe: Przemysław Błaszczak,
tel. 661 927 323, przemek@grotowski-institute.art.pl


Przemysław Błaszczak jest aktorem związanym z wroc­ławskim teatrem niezależnym od połowy lat 90. Był w składzie założycielskim Teatru Pieśń Kozła (1995-1999), od 2003 roku jest członkiem Teatru ZAR, prowadzi także niezależną działal­ność reżyserską i pedagogiczną. W latach 2013-2016 był, obok Jakuba Gontarskiego, jednym z dwóch liderów Studia Dwóch Ścieżek w ramach programu Body Constitution w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Jest twórcą autorskiego warsztatu Za­pominanie ciała, opartego o własne doświadczenia w zakresie teatru i pracy z ciałem.

Jako aktor Teatru ZAR występował od roku 2003 w wielu spektaklach tej grupy. Dodatkowo aktorsko realizował się rów­nież w spektaklu Theodorosa Terzopoulosa Mauzer (premiera Wrocław 2012) oraz Kassander w reżyserii Io Voulgarakiego (premiera Wrocław 2015). Swoją reżyserską drogę rozpoczął w 2002 roku spektaklem Ecce Homo zrealizowanym w Ośrod­ku Grotowskiego. Kolejne autorskie spektakle Błaszczaka to: Kwiaty przydrożne/ Flores en las Cunetas (2014) i Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm (premierа w ramach XVII Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat 2016 w Golenio­wie). Aktualnie Błaszczak pracuje reżysersko i warsztatowo z Te­atrem Abanoia ze Szczecina nad ich spektaklem dyplomowym Moiry w ramach II. edycji Akademii Teatru Alternatywnego.

Spotkanie Wrocławskiej Offensywy Teatralnej, Przemysław Błaszczak, fot. z arch. WROT