Off-Baza

PSYCHOTEATR


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2014
Aktualna liczebność zespołu: 3
Największa impreza: Kieleckie Spotkania Teatralne
Dane kontaktowe: Psychoteatr, ul. Harcerska 19a, 52-204 Wrocław, tel. 609 650 368, psychoteatr@gmail.com


Psychoteatr powstał z inicjatywy absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Kra­kowie Filii we Wrocławiu oraz Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego w Warszawie, aktorki filmowej i teatral­nej, wokalistki i autorki tekstów Angeliki Pytel oraz filmowca i dziennikarza (z wykształcenia prawnika) Sebastiana Zakrzew­skiego. Jak twierdzą, teatr powstał „z potrzeby wypowiadania się na tematy ważne i dotykające”. Dlatego w twórczości grupy szczególnie ważna stała się warstwa emocjonalna przedsta­wień. Teatr odwołuje się do praktyk Jerzego Grotowskiego i Piny Bausch, stawiając na szczególną sceniczną rolę ciała aktora i jego głosu. Pomaga w tym improwizowana na żywo muzyka na instrumenty elektroniczne i etniczne, dlatego szcze­gólnego znaczenia dla zespołu nabrała współpraca z Pawłem Rychertem – producentem muzycznym i kompozytorem, współzałożycielem zespołu Jabłonka oraz Pchełki. Jeszcze jed­ną ważną dla teatru osobą jest absolwentka filologii polskiej, studentka reżyserii we Wrocławskiej Szkole Filmowej Agata Suropek.

Spektakl Las (premiera 2015) w reżyserii i wykonaniu C zdobył Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne na 46. „Fama Gaz-System” Termina­lu Sztuki oraz nagrodę dla najlepszej aktorki podczas XIV Mię­dzynarodowego Festiwalu Teatrów Niezależnych Pro-Contra. Innym przedstawieniem zespołu są Uśpieni (czerwiec 2016), scenariusz, reżyseria, choreografia: Angelika Pytel. Występu­ją: Miłosz Broniszewski, Arkadiusz Konior, Diana Kozłowska, Magdalena Milecka, Joanna Oczkowska, Joanna Staniewicz­-Pocica, Marta Warchoł, Karolina Żurowska. Trzecim spektakl to Rozbitkowie z planety Ziemia (sierpień 2016, reż. A. Pytel i S. Zakrzewski), który wejdzie w skład tryptyku Odyseja kosmiczna (1. Człowiek, 2. Rozbitkowie z planety Ziemia, 3. Android).

Psychoteatr prowadzi pięciodniowe wakacyjne warsztaty teatralne, w których udział bierze zarówno młodzież, jak i oso­by dorosłe. Praca przebiega w grupach oraz indywidualnie. Uczestnicy uczą się interpretować tekst, śpiewać, tańczyć, im­prowizować. Uczą się też podstaw pracy przed kamerą i apara­tem fotograficznym, dyskutują nad rolą sztuki w naszym życiu.

SPEKTAKLE