Off-Baza

Raczak Lech, „Więcej niż jedno życie: kreacje zbiorowe Teatru Ósmego…”

Lech Raczak, Więcej niż jedno życie: kreacje zbiorowe Teatru Ósmego Dnia 1977-1985. Postzapisy, Wydawnictwo Miejskie Poznania, Poznań 2012

Kolejny tom pism teatralnych wybitnego reżysera, dramaturga, autora scenariuszy teatralnych i współzałożyciela Teatru Ósmego Dnia, z którym pracował przez 30 lat. Na tom składają się postzapisy legendarnych przedstawień tego zespołu powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku: Więcej niż jedno życie, Ach, jakże godnie żyliśmy, Przecena dla wszystkich i Piołun. Przedstawienia te nie były efektem wystawienia konkretnego dramatu czy adaptacji jakiegoś utworu literackiego. Rodziły się za sprawą „kreacji zbiorowej”, oryginalnej metody, którą wybitny krytyk teatralny Konstanty Puzyna nazywał metaforycznie „pisaniem na scenie”. Aktorzy Ósemek zajmowali się teatrem, ale bardzo aktywnie angażowali się też w życie społeczne, działali w opozycji. Ich przedstawienia to akty artystyczne, ale także akty buntu wobec świata, z którym nie chcieli się godzić. Przypłacili to represjami, szykanami, zakazami grania, a w końcu emigracją.