Off-Baza

Teatr ResComica


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa; 
tel. 502 705 492


Teatr ResComica został założony na początku 2011 roku przez Aleksandra Derkaczewa. Nie ma własnej siedziby i korzy­sta z gościny Domu Kultury „Świt” w Warszawie, ale występuje także na scenach innych polskich miast. W repertuarze teatru znajdują się tylko i wyłącznie prapremierowe sztuki współczes­ne skierowane do dorosłego widza. Grupa specjalizuje się w ko­mediach, głównie czarnych, o tematyce politycznej, obyczajo­wej i kontestującej utarte wartości filozoficzne. Wiele z nich na­pisał sam założyciel – Aleksander Derkaczew. Dotychczas arty­ści ResComica wystawili 18 spektakli prapremierowych, wśród nich m.in. Królestwo Alexa Crexewa, Trójkąt Ewy Misiukiewicz oraz sztuki Aleksandra Derkaczewa: Trzy dni do raju, Ostatni raz, Dziwny człowiek i Salon EU. Scenografia spektakli jest skromna, co wynika z faktu, że działalność teatru nie jest dofinansowywa­na, a więc rekwizyty i wystrój wnętrza to najczęściej wyposaże­nie miejscowe i prywatne przedmioty aktorów z domu. Plakaty do spektakli przygotowuje Dorota Perczyńska. Grupę ResCo­mica stanowią zarówno profesjonalni aktorzy, jak i amatorzy. Wśród nagród, które zdobyli, są: nagroda za najlepszą rolę mę­ską na I Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich „Decha” w Bielsku Podlaskim (2014), nagroda za spektakl Ciągle mnie kochasz na Ogólnopolskim Festiwalu Tea­trów Amatorskich „Teatralia” w Legionowie (2016), wyróżnienie za najlepszą rolę męską dla Dariusza Myszkowskiego na Festi­walu „Decha” w 2016 r. Teatr ResComica to teatr niezależny i nie ma stałych źródeł finansowania.

SPEKTAKLE