Off-Baza

Rozhin Aleksandra, „Gong 2. Spojrzenie w przeszłość”

Aleksandra Rozhin, Gong 2. Spojrzenie w przeszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004

Książkę napisała Aleksandra Rozhin, a pomocą służyli jej dawni członkowie Teatru GONG 2 oraz jego założyciel i lider Andrzej Rozhin, reżyser teatralny, aktor, scenarzysta, dyrektor teatrów i festiwali teatralnych. Obszerne dzieło poza opracowaniem monograficznym zawiera pełną dokumentację działalności zespołu (recenzje, artykuły krytyczne), ponad 150 zdjęć oraz wspomnienia członków teatru. Autorka przybliża czytelnikom szczególną atmosferę życia artystycznego lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to teatr studencki był ważnym zjawiskiem w polskiej kulturze. Na tym właśnie tle przedstawiona jest działalność lubelskiego Teatr GONG 2, który działa przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Teatr stanowił alternatywę dla istniejących wówczas w Polsce teatrów instytucjonalnych, występował na wielu międzynarodowych festiwalach, w rzeczywistości funkcjonował do 1974 roku, kiedy Andrzej Rozhin wyjechał z Lublina, by objąć stanowisko dyrektora teatru w Gorzowie Wielkopolskim.