Off-Baza

Scena Autorska Studio


Siedziba: Kielce
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: Henryk Jakimowski, Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 11, fax 41 367 69 10, sekretariatkck@kck.com.pl


Scena Autorska Studio to kreatywny projekt teatralno-ar­tystyczny Henryka Jachimowskiego funkcjonujący w strukturze Kieleckiego Centrum Kultury. Scena autorska jest miejscem re­alizacji koncepcji teatralnych oraz innych form artystycznych. Z ideą Sceny Autorskiej związana jest potrzeba dostrzegania tego, co w ludzkim rozumieniu wieczne, ale również zwróce­nie uwagi na zachodzące w świecie zmiany. W najogólniejszym znaczeniu spektakle Sceny Autorskiej kierowane są do widza poszukującego zarówno odpowiedzi na pytania egzystencjal­ne, jak i skłonnego do refleksji nad współczesnością. Kierowni­kiem muzycznym sceny jest Marek Tercz.