Off-Baza

Stowarzyszenia Teatru „Reduta Śląska”

Siedziba: Chorzów
Rok założenia: 1933
Dane kontaktowe: Barbara Michalik – Prezes Stowarzysze­nia Teatr „Reduta Śląska”, tel. 604 446 905


Teatr Reduta Śląska jest najstarszym w regionie i jednym z najstarszych w Polsce teatrów amatorskich. Działa od 1933 roku (wówczas powstał Teatr Ludowy Reduta Śląska) w Cho­rzowie (obecnie w ChCK). Najważniejszym założeniem teatru było wówczas krzewienie języka polskiego. Drugim ważnym celem było wychowanie estetyczne środowiska, które nie mia­ło kontaktu z teatrem zawodowym. Aktualnie teatr kultywuje tradycje regionalne.

W Reducie Śląskiej aktorami byli ludzie różnych profesji. Pomagali im fachowcy: reżyserzy, choreografowie, scenogra­fowie czy muzycy, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą, mogli pomóc w realizacji spektakli (m.in. Danuta Baduszkowa, Zbigniew Zbrojewski, Jerzy Korcz). W latach 1933-1939 Redu­ta Śląska zrealizowała 29 premier (średnio 5 rocznie); w latach 1945-1995 łącznie ok. 80. Spektakle gromadziły publiczność nie tylko z Chorzowa, ale również z miast ościennych. Wiele osób właśnie temu zespołowi zawdzięcza swoją teatralną edukację. W marcu 2012 roku w Chorzowskim Centrum Kultury Reduta Śląska wznowiła spotkania, a od września 2012 roku działa jako sekcja ChCK.