Off-Baza

Stowarzyszenie Teatralne Chorea


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2004
Sala: Sala teatralna Inkubatora Teatralnego
Aktualna liczebność zespołu: 25
Największa impreza: Retroperspektywy
Dane kontaktowe: ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
tel. 506 103 207, chorea@chorea.com.pl


Chorea to grupa licznych artystów, performerów, muzy­ków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Od 2007 roku siedziba teatru mieści się w pofabrycznych przestrzeniach przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi. Wraz z fundacją Łódź Art Center Chorea stworzyła tam Fabrykę Sztuki, w której koordy­nuje działalność teatralną, edukacyjną i społeczną.

Teatr powstał w Lublinie. Początkowo przy tworzeniu spektakli grupa sięgała do badań nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę antyku. Pierwsze widowiska opierały się na pracy Orkiestry Antycznej prowadzonej przez Tomasza Rodo­wicza i Macieja Rychłego oraz Tańców Labiryntu Doroty Po­rowskiej i Eli Rojek. Początkowe antyczne poszukiwania artyści Chorei zaczęli stykać ze współczesnymi formami teatru i tańca, tworząc spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowo­czesność. Przez lata pracy zespół wytworzył własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pra­cy z partnerem i pracy w grupie, która odgrywa kluczową rolę w tym teatrze. Obecnie zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka – inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, czy myślicielami i artystami np. Wittgensteinem, Herbertem – tworząc własną metodę pracy. Zespół koncentruje się także na pracy w tzw. łódzkich środowiskach wykluczonych. Realizuje projekty mające na celu odkrywanie talentów ludzkich i krea­tywnych potencjałów w nieodkrytych obszarach miasta, które uchodzą za tzw. środowiska trudne.

Teatr zrealizował kilkanaście spektakli, które uhonorowa­no wieloma nagrodami. Wśród najgłośniejszych realizacji grupy można wymienić takie tytuły, jak: Tezeusz w labiryncie (2004), Po ptakach (2005), Śpiewy Eurypidesa (2007), Antygona (2009), Gro­towski – próba odwrotu (2010), Oratorium Dance Project (2011), Bachantki (2012), Szpera 42 (2012), Muzg (2013), Derby. Biało­czerwoni (2015) i najnowsza Szczelina (2016) według dramatu Zanikam Arnego Lygre.

Chorea współpracowała z wieloma artystami z Polski i zagranicy, m.in. brytyjską grupą Earthfall, amerykańskimi cho­reografami Robertem Haydenem i Rosaną Gamson, mistrzem tańca butō Kanem Katsurą z Japonii, izraelską reżyserką Ruthie Osterman, polskimi teatrami offowymi: neTTheatre (Lublin), Kana (Szczecin), Brama (Goleniów).

SPEKTAKLE