Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Pieśń Kozła


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 1996
Sala: Teatr Pieśń Kozła przy ul. Purkyniego
Aktualna liczebność zespołu: 14
Największa impreza: Brave Festival
Dane kontaktowe: ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław,
tel. 71 342 71 10, office@piesnkozla.pl

http://piesnkozla.pl/


Teatr Pieśń Kozła został założony przez Grzegorza Brala i Annę Zubrzycki. Zespół od samego początku wyróżniał się no­watorstwem i bezustannym poszukiwaniem nowych rozwiązań artystycznych w dziedzinie treningu ciała i głosu. Spektakle tea­tru zakorzenione są w muzyczności, rytmie i śpiewie.

Ważną częścią misji Teatru Pieśń Kozła stanowi praca pe­dagogiczna. W latach 2004-2012 zespół we współpracy z Man­chester Metropolitan University zrealizował program studiów aktorskich M.A. Acting. Obecnie przy teatrze działa Bral School of Acting. Innym projektem edukacyjnym teatru stały się mię­dzynarodowe warsztaty Workshop Village. Poza tym teatr jest organizatorem unikatowego międzynarodowego festiwalu Brave, na który składają się spektakle, koncerty i rytuały kultur i tradycji, którym grozi zagłada.

W ciągu dwudziestu lat działalności teatr zdążył zebrać pokaźną kolekcję nagród i wyróżnień, m.in. Fringe First 2012, Herald Archangel 2012, Special Award/Musical Theatre Matters Awards, Nagrodę Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą (2010), Performance oraz Stage Award for Acting Excellence 2007 za spektakl Lacrimosa (Edynburg 2007). W 2005 roku Grzegorz Bral i Anna Zubrzycki zostali uhonorowani medalami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Do zespołu artystycznego w sezonie 2015/2016 należeli: Julianna Bloodgood, Emma Bonnici, Monika Dryl, Katarzyna Janekowicz, Katarzyna Timingeriu, Paolo Garghentino, Gabriel Gawin, Rafał Habel, Kacper Kuszewski, Ian Morgan, Maciej Ry­chły, Dimitris Vakas, Łukasz Wójcik. Ostatnimi spektaklami te­atru były: Wyspa, Pieśni Leara, Crazy God, Portrety Wiśniowego sadu oraz Return to the voice.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Anna Zubrzycki


Fundacja Voices

Siedziba: Wrocław 
Rok założenia: 1977
Aktualna liczebność zespołu:
Największa impreza: projekt “Własnym głosem”, warsztaty „Więcej niż teatr”, będące częścią projektu „Pełnoprawna Sztuka Osób Niepełnosprawnych 
Dane kontaktowe: ul. Roentgena 10/14, 50-362 Wrocław, 
tel. 692 999 869, azubrzycka108@gmail.com

https://fundacjavoices.com/projekty-artystyczne/


Czytając biogram Anny Zubrzycki, trudno rozdzielić poszczególne rodzaje aktywności artystycznej: od aktorstwa i reżyserii od działalności kuratorskiej, producenckiej, pedagogicznej i animacyjnej. Od wielu lat sfery te się przeplatają, zaś od lat dwóch przybrały formę freelance i współpracy z różnymi podmiotami kultury. Anna Zubrzycki pierwsze wykształcenie (literatura angielska i historia na Australian National University w Canberze) i szlify aktorskie (Jigsaw Theatre Company, Canberra) uzyskała w Australii. W 1977 roku, poszukując nowych jakości w pracy teatralnej, przeprowadziła się do Polski.

Była współzałożycielką Teatru „Gardzienice” w roku 1977 (gdzie grała do 1996) oraz wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła w roku 1996 (z którym była związana do 2014). Założyła także w 1993 roku Polski Oddział Rokpa International (działania w kraju oraz monitorowanie międzynarodowych projektów humanitarnych w Tybecie i Chinach), którego jest wiceprezesem. W latach 2004-2013 była Dyrektorem Studiów MA in Acting, prowadzonych przez Teatr Pieśń Kozła we współpracy z Manchester Metropolitan University. W 2014 r. zakłada Anna Zubrzycki Studio, a rok później Fundację Voices, wspierającą kobiety i projekty społeczne. Jest dyrektorem i nauczycielem Mindfulness Association Poland. Prowadzi warsztaty technik aktorskich i wokalnych w wielu krajach, w szkołach aktorskich i na festiwalach teatralnych. Od roku 2012 jest liderem wielotygodniowych kursów dla studentów studiów magisterskich w Zurich University of Arts (ZhdK).

Kreacje aktorskie Anny Zubrzycki były wielokrotniehonorowane, m.in. Nagrodą Krytyków za najlepszą wiodącą rolę kobiecą w spektaklu Carmina Burana Teatru Gardzienice (1991), Wojewódzką Nagrodą Silesia za najlepszą rolę kobiecą w przedstawieniu Makbet Teatru Pieśń Kozła czy przez Polskie Stowarzyszenie Krytyki Artystycznej (Nominacja dla Najlepszej Aktorki w 2013 r. za rolę Błazna w Pieśniach Leara Teatru Pieśń Kozła).

W maju 2016 r. podczas XXXVII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu miała miejsce premiera spektaklu Medea Eurypidesa – koprodukcji Anna Zubrzycki Studio, Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz Przeglądu Piosenki Aktorskiej – w wykonaniu Medea Group. Reżyserem była Sabina Harbeke (Szwajcaria), kompozytorem – Piotr Dziubek, a zespół aktorski to: Anna Zubrzycki, Mariusz Gołaj, Agnieszka Mendel, Katarzyna Kapela, Helena Ganjalyan, Ilona Krawczyk i Joanna Kowalska.