Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Papahema


Siedziba: Białystok/Warszawa
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: tel. 660 428 164 (Mateusz Trzmiel),
600 312 263 (Helena Radzikowska), grupa.papahema@gmail.com


Teatr założyli Paulina Moś, Paweł Rutkowski, Helena Radzikowska i Mateusz Trzmiel, absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W swojej pracy sięgają po klasykę, dbając o jej nowoczesną interpretację. Efektem oparty na tekście Gabrieli Zapolskiej spektakl Moral Insanity. Tragedia ludzi głupich, oraz czerpiący z Ionesco i Szekspira Macbett. Przedstawienia te pre­zentowali w ramach ogólnopolskich prestiżowych konkursów: Klasyka Żywa i SzekspirOFF 2016. We współpracy z Teatrem Montownia zrealizowali Calineczkę dla dorosłych, wspomożeni przez Krystynę Jandę oraz swoich sympatyków przesyłających pieniądze w ramach akcji crowdfundingowej zrealizowali na scenie Teatru Polonia Alicję po drugiej stronie lustra. Teatr we­dług Papahemy winien być dowcipny, ale i mądry, a także do­pracowany estetycznie – w tym celu grupa łączy teatr formy z działaniami aktorskimi, a wszystko to w oparciu o literaturę.

Teatr korzysta z dotacji otrzymanych w ramach otwar­tych konkursów ofert organizowanych przez instytucje, takie jak Urząd Miejski w Białymstoku czy Urząd Marszałkowski Woje­wództwa Podlaskiego; realizuje projekty w ramach programów Narodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie; pozyskuje środki, promując swoje działania na portalach crowdfundingowych (PolakPotrafi.pl); otrzymuje darowizny, a także ryczałtowe wynagrodzenia za prezentację spektakli w teatrach instytucjonalnych.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Grupa Teatralna Echo


Dane kontaktowe: tel. 723 422 434, grupaecho@wp.pl


Grupa założona przez Jacka Żebrowskiego i Piotra Mocar­skiego. Zajmuje się przygotowywaniem i graniem spektakli dla dzieci – wedle własnego pomysłu i wykonania, obejmującego zarówno pisanie scenariuszy, jak też budowę scenografii i lalek oraz ich animację na scenie. Bajki przygotowywane przez Echo łączą w sobie obecność żywego aktora i lalek (kukły, pacynki, jawajki). Grupa prowadzi działalność komercyjną, oferując swo­je przedstawienia placówkom w całym kraju – jest to jej jedyna forma finansowania. Ta forma aktywności sprawia, że główną wartością jest działalność edukacyjna i przybliżanie teatru dzie­ciom. Poza bajkami (w repertuarze m.in. Przygody niebieskiego smoka, Leśne Śmieciuchy, Opowieść wigilijna, Bajka o skrzatach), prowadzą także programy profilaktyczne skierowane na inte­rakcję i profilaktykę antyalkoholową oraz antynarkotykową. W repertuarze zespołu znajduje się także spektakl dla dorosłych Comedie dell’arte.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Czrevo


Dane kontaktowe: tel. 511 673 151, teatr@czrevo.pl (Joanna Troc)


Jednoosobowym Teatrem Czrevo kieruje Joanna Troc. W swojej działalności artystycznej koncentruje się na unikal­nym klimacie pogranicza polsko-białoruskiego. Z tego też powodu sztuki, które ów teatr prezentuje, grane są w języku podlaskich Białorusinów. Budowaniu wspólnoty kontaktów i wzajemnych oddziaływań służy także organizowany od 2014 roku Festiwal Teatralny „Ode”, na który organizatorzy zapraszają grupy ze wschodniej strony granicy. Troc realizuje monodramy (np. Ksenia), ale i angażuje do swoich spektakli reprezentantów lokalnej społeczności, jak w przypadku sztuki Bieżeńcy zrealizo­wanej z grupą młodzieży w Muzeum Białoruskim w Hajnówce. Nie stroni także od lalek, co widać w przedstawieniu Majoviênie. Szereg spektakli Teatr Czrevo przygotował, korzystając ze sty­pendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Narwal


Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki

Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: ul. Wesoła 17/1, 15-307 Białystok,
tel. 505 129 281, fundacja.teatr.narwal@gmail.com

https://www.facebook.com/Fundacja.Teatr.Narwal.Bialystok


Działalność fundacji, w ramach której działa teatr, skiero­wana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które z rozma­itych przyczyn nie są w stanie realizować własnych zaintereso­wań i ambicji artystycznych. Prezesem Fundacji jest tancerka Anna Żebrowska. Swoją pracę fundacja prezentuje także w do­mach dziecka, na oddziałach onkologicznych, stara się również docierać do rodzin dysfunkcyjnych. Teatr specjalizuje się w krótkich for­mach nastawionych na edukację kulturową i  ekologiczną oraz two­rzy bajki terapeutyczne. Łączy żywy plan (dwoje aktorów) z wykorzystaniem lalek. Artyści sięgają zarówno do znanych tekstów, jak np. Pinokio, opracowując je w autorski sposób, jak też realizują autorskie bajki (np. Śmiecio-sztuka). Zasięg te­atru obejmuje niemal cały kraj, nie pomija jednak lokalnego środowiska. W pracę fundacji zaangażowani są m.in. Łukasz Szczepański i Małgorzata Kijak-Olechnicka. W ramach działal­ności zespołu marketingowego fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych. W fundacji działają psycholodzy, pedagodzy, so­cjolodzy – jest to miejsce, które sztukę wykorzystuje do działań obliczonych na dużo szerszy rezonans niż efekt artystyczny. Do­wodem angażowanie uczniów lokalnych szkół i domów dziec­ka do większych projektów, jak Misja Korczaka czy Karuzela wokół sztuki, czyli dzieciarnia na warsztat. Fundacja prowadzi również kurs dla animatorów, angażując aktorów i logopedów.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Latarnia


Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2009
Sala: brak
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: ul. Pionierska 2, 15-142 Białystok,
tel. 517 630 316, teatr.latarnia@wp.pl

https://www.teatrlatarnia.pl/Teatr Latarnia powstał z inicjatywy Mateusza Tymury i Moniki Kwiatkowskiej, skupia twórców ze środowiska akto­rów lalkarzy rekrutujących się z białostockiej Akademii Teatral­nej. Już pierwszy spektakl Prosta historia przyniósł im nagrody (10. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie, Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF Rabka-Zdrój). Nagrodzone zostało także kolejne przedstawienie Mała pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa (11. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie). Od tamtej pory zespół zrealizował pięć spektakli oraz przedstawienie Władcy w kooperacji z Teatrem Klepisko. Poza spektaklami teatr współpracował przy projektach „Po­dwórkowy dom kultury”, „Art Taxi”, „Bojarzy zostają”, „Pionier­ska Records” – miejscem tych działań pozostawał Białystok, co wskazuje na lokalną aktywność teatru. Artyści zrealizowali także własny projekt „Chata na wygodzie” – będący realizacją idei teatru domowego, którego siedzibą stała się chata w hi­storycznej dzielnicy Białegostoku – Bojarach. Od 2016 roku ist­nieje Fundacja Teatr Latarnia. Teatr pozyskuje fundusze poprzez granty, stypendia artystyczne i własne finansowanie spektakli.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Szwalnia


Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2004
Sala: Duża Scena, Mała Scena, Scena na Rampie
Aktualna liczebność zespołu: 5
Największa impreza: Szwalnia.DOK
Dane kontaktowe: ul. Andrzeja Struga 90, 90-557 Łódź,
tel. 665 338 171, teatrszwalnia@teatrszwalnia.pl

http://teatrszwalnia.pl/


Teatr Szwalnia to przestrzeń, która jest otwarta dla działań artystycznych i edukacyjnych. To miejsce poszukiwań profesjonalistów i amatorów, współpracy i spotkań twórców teatru, filmu, muzyki i sztuk plastycznych. Ośrodek powstał z inicjatywy Marcina Brzozowskiego i Stowarzyszenia Targowa 62, zrzeszającego od 2004 roku absolwentów i wykładowców Łódzkiej Szkoły Filmowej. Stowarzyszenie założyli między inny­mi Ewa Mirowska, Wojciech Malajkat i Zbigniew Zamachowski. Teatr Szwalnia to trzy sceny teatralne, sala koncertowa, galeria sztuki, czytelnia, sala prób muzycznych i pracownia plastyczna. Teatr jest filią Poleskiego Ośrodka Sztuki.

Celem działań teatru jest poszerzenie oferty edukacyj­nej i kulturalnej miasta Łodzi – prezentowanie najciekawszych zjawisk współczesnej kultury; praca artystyczna i edukacyjna skierowana do łódzkiej młodzieży i dzieci oraz osób niepełno­sprawnych; propagowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; prowadzenie badań w ramach po­szukiwań artystycznych.

Ostatnie premiery teatru to: …dla Jennifer w reżyserii Anny Ciszowskiej na podstawie Pięciu róż dla Jennifer Annibale Ruccello oraz Filozofia po góralsku ks. Józefa Tischnera w reży­serii Marcina Brzozowskiego.