Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Zespół DyplomATA


Siedziba: Szczecin, Poznań, Wrocław
Rok założenia: 2016


Zespół stworzyli trzej aktorzy teatru alternatywnego: Davit Baroyan, Dominik Smaruj, Hubert Kożuchowski podczas projektu Akademii Teatru Alternatywnego. Nazywają się dyplomATAmi, wędrownymi głosicielami historii. Poszukują harmonii między między sceniczną opowieścią a doświadczeniami widza. Zależy im na ukazywaniu prawdy – scenicznej, życiowej, osobistej i uniwersalnej. 

Dominik Smaruj – współtwórca, scenarzysta i aktor szczecińskiego Teatru Nowego (dawniej Teatru Na Chwilę). Absolwent kulturoznawstwa. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Występował m.in. na deskach: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Instytutu Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w Irlandii, Niemczech, na Ukrainie, jak i w szczecińskich barach, na przystankach, czy w prywatnych mieszkaniach.

Davit Baroyan – aktor, Ormianin urodzony w Erewaniu – od 1994 roku mieszka w Polsce. W latach 2007-2012 pracował z opolskim teatrem Piktogram. W latach 2010 – 2012 współpracował z goleniowskim teatrem Brama biorąc udział w spektaklu Apoteoza – Uczucie w dźwięku. Licencjonowany dziennikarz oraz absolwent  Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy  o specjalizacji teatralnej we Wrocławiu. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Związany był też z Teatrem  ZAR jako muzyk/aktor.  

Hubert Kożuchowski – aktor, animator kultury. Ukończył Studio Aktorskie Teatru Porywacze Ciał oraz Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Współpracował z Teatrem Porywacze Ciał, Interdyscyplinarną Grupą Teatralna ASOCJACJA 2006, Teatrem Ba-Q, Teatrem Tańca Koinspiracja, Studiem Teatralnym Blum. Twórca Festiwalu Wilda w ruchu.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Nowego


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatrnowego@gmail.com;
Ewa Chmielewska: ewa.teatrnowego@gmail.com, tel. 517 403 094;
Dominik Smaruj dominik.teatrnowego@gmail.com, tel. 507 319 046


Teatr Nowego to dwuosobowa obecnie grupa działają­ca w Szczecinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka Kultury. Grupa wyodrębniła się pierwotnie z Teatru Uhuru. Po kilku latach rozwinęła stałą działalność artystyczną, edukacyjną i animatorską, prowadzoną dziś przez Ewę Chmielewską i Do­minika Smaruja pod szyldem – od 2014 roku – Teatr Nowego. Teatr tworzy spektakle autorskie bazujące na własnych scena­riuszach, korzystające z wielu estetyk, skupiające się na bieżą­cych wydarzeniach społecznych, ale oparte przede wszystkim na aktorze. Nowego poza zdobyciem licznych nagród na festi­walach w Polsce, wyróżnieniem w konkursie „Dolina Kreatywna” organizowanym przez TVP i uzyskaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia występo­wało też w Irlandii, Francji, Niemczech i na Ukrainie.