Kategorie
Pomorskie Teatry

Teatr Komedii Valldal


Siedziba: Gdynia
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatrvalldal@gmail.com


Teatr Komedii Valldal to niezależny teatr komediowy za­łożony w 2014 roku przez Tomasza Valldala Czarneckiego, akto­ra związanego z gdyńskim Teatrem Muzycznym, reżysera i pe­dagoga teatru. Zespół teatru – aktorka, tancerka i choreograf­ka Vilde Valldal Johannessen, aktor i kompozytor Artur Guza, scenografka i kostiumolożka Monika Wójcik, dramatopisarz i tekściarz Szymon Jachimek, animatorka kultury i pedagog Katarzyna Kiłyk, aktor i instruktor teatralny Jeremiasz Gzyl oraz aktor i choreograf Michał Cyran – to twórcy związani z Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz działającym przy nim Studium Wo­kalno-Aktorskim, Akademią Muzyczną w Gdańsku i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przy Teatrze działa Teatr Komedii Valldal Junior, który prowadzi regularne działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, obejmujące aktorstwo, taniec i śpiew. Efektem tej pracy są pełnowymiarowe spektakle, wyreżysero­wane przez Czarneckiego i z udziałem kilkudziesięcioosobowe­go zespołu najmłodszych aktorów – Mała Syrenka (2014), Księga Dżungli (2015) oraz Alicja w Krainie Cz. (2016).

Repertuar teatru budują głównie muzyczne, familijne przedstawienia – pełne scenicznego rozmachu, dowcipne, sku­pione na scenicznym ruchu, z ilustracyjną, bogatą scenografią. Chociaż Czarnecki konstruuje spektakle na podstawie klasycz­nych tekstów literatury dziecięcej i młodzieżowej (Andersen, Kipling, Carroll), estetycznie i narracyjnie odnosi się w nich raczej do ich współczesnych, filmowych adaptacji. Przedsta­wienia Teatr Komedii Valldal skierowane do dorosłych widzów mają podobny, komediowo-muzyczny charakter. Wykorzystują absurdalny, czasem nawet dosadny dowcip, estetykę kabareto­wą, przerysowaną ekspresję, pełen rozmachu ruch sceniczny – jak ostentacyjnie kiczowate, podejmujące fenomen „piosenki chodnikowej” Disco polo – wieczór poezji śpiewanej z 2013 roku czy bazujący na popkulturowej, przaśnej ludowości spektakl Ale wiocha! z 2014 roku. Od tej konwencji odbiega ostatni spektakl Teatru, autobiograficzna, powstała na kanwie wyda­rzeń z życia Vide Johannessen Valldal Emigrantka z 2016 roku, łącząca teatr dramatyczny, lalkowy i balet, pełna humoru, ale raczej w ironicznym wydaniu.

SPEKTAKLE

Kategorie
Pomorskie Teatry

Scena SAM

Scena 138, „W kaczych butach”, Teatrzyk Bezwstydny

Siedziba: Gdynia
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, tel. 58 664 73 77


W 2010 roku zainicjowana została w gdyńskim Centrum Kultury Scena SAM (Studentów, Absolwentów, Mistrzów). To teatr umożliwiający pracę młodym artystom (głównie studentom i absolwentom Studium Wokalno-Aktorskiego im. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni) pod opieką twórców do­świadczonych. Scena SAM zrealizowała między innymi cieszącą się ogromną popularnością wśród trójmiejskich widzów kome­dię Mayday. Run for your wife w reżyserii Dariusza Majchrzaka. Aktualnie w Centrum Kultury w Gdyni działają teatry, które wyłoniły się ze Sceny SAM. Są to: Scena 138, „W kaczych butach” oraz Te­atrzyk Bezwstydny. 

Scenę 138 od 2011 roku prowadzi Tomasz Podsiadły, aktor, reżyser, instruktor teatralny i pedagog, który pełni w zespole rolę głównego reżysera. Zespół ma na koncie między innymi wielokrot­nie nagradzane spektakle: Śpiąca królewna z 2014 roku, boga­tą wizualnie i rozśpiewaną interpretację klasycznej baśni, oraz W małym dworku, adaptację sztuki Witkacego, zrealizowaną w roku 2015. W 2016 roku grupa zrealizowała spektakl Rybki. Historia gdyńskiej miłości, adaptację książki Patrycji Wojtkowiak­-Skóry.

„W kaczych butach” to grupa założona w 2011 roku przez Magdalenę Bochan-Jachimek, aktorkę, reżyserkę i producentkę Zespół tworzą amatorzy, a zwieńczeniem ich działań warszta­towych są profesjonalnie przygotowane spektakle teatralne. Do tej pory zespół zrealizował przedstawienia: Miłość bliźniego (2014), adaptację dramatu Leonida Andriejewa, oraz Umowę o arcydzieło (2016), komedię o pokoleniu współczesnych trzy­dziestolatków.

Teatrzyk Bezwstydny to projekt, którego ideą jest prze­niesienie amerykańskiej formuły sceny otwartej dla każdego. Podczas comiesięcznych spotkań każdy z uczestników może zaprezentować na scenie swoje teatralne projekty i pomysły.

Sceny działające pod egidą gdyńskiego CK charaktery­zuje łączenie działań amatorskich z profesjonalnymi, które nа ogół realizowane są w jasno określonym celu i niemal zawsze jest nim spektakl teatralny. Przedstawienia scen CK biorą udział w licznych przeglądach i konkursach, są również cenione przez trójmiejską publiczność za swój rozrywkowy, bezpretensjonal­ny charakter i profesjonalną realizację, której gwarantem jest współpraca CK z szeregiem trójmiejskich twórców (między innymi Magdalena Smuk, Michał Zacharek, Tomasz Valldal Czarnecki, Dariusz Majchrzak, Grzegorz Chrapkiewicz). Teatry działające w gdyńskim Centrum Kultury współpracują między innymi z Teatrem Miejskim w Gdyni.

Kategorie
Pomorskie Teatry

Teatr Biuro Rzeczy Osobistych


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni

Siedziba: Gdynia
Rok założenia: 1998
Dane kontaktowe: Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy­słowym Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia, tel./fax 58 622 93 16,  teatrbro@op.pl, Zbigniew Biegajło, tel. 600 471 930


Teatr Biuro Rzeczy Osobistych powstał w 1998 roku i działa przy gdyńskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Teatr założył Zbigniew Biegajło, pedagog, reżyser, aktor, instruktor teatralny i anima­tor kultury. Prowadzony przez niego kilkunastoosobowy zespół tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Oprócz działalności artystycznej BRO ma na koncie pro­jekty edukacyjne i terapeutyczne. W 2015 roku realizowało projekt „Bez maski”, cykl spotkań i warsztatów teatralnych, któ­rych nadrzędnym celem, oprócz twórczej aktywności i eduka­cji teatralnej, była integracja lokalnego środowiska z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Ważnym przedsięwzięciem w historii Teatru był zrealizo­wany w 2015 roku projekt „Człowiek człowiekowi”, w ramach którego zespół BRO współpracował z profesjonalnymi twór­cami, a efektem wspólnych działań był spektakl Moja sprawa, prezentowany na trójmiejskich scenach Teatru na Plaży i Centrum Kultury w Gdyni. Moja sprawa porusza problem ciąży w związkach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Spektakl wyreżyserowała Iwona Siekierzyńska na podstawie napisanego specjalnie dla BRO tekstu Radosława Paczochy. W rolach głów­nych wystąpili aktorzy BRO Marzena Gajewska i Marcin Wen­ta, na scenie towarzyszyli im aktorzy Teatru im. Żeromskiego w Kielcach Aleksandra Nieśpielak i Krzysztof Grabowski.

Od początku istnienia zespół zrealizował szereg przedsta­wień, często poruszających tematy społeczne – Miasto, Obcy, Anima, Cztery strony świata – za które zdobywał nagrody na ogólnopolskich i lokalnych festiwalach.

W 2006 roku odbyła się premiera dokumentalnego fil­mu Obcy Iwony Siekierzyńskiej, która towarzyszyła z kamerą działaniom zespołu. Film zdobył 3. nagrodę na Festiwalu On/ Off w Warszawie.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry

Teatr Gdynia Główna


Fundacja „Klinika Kultury”

Siedziba: Gdynia
Rok założenia: 2013
Dane kontaktowe: Teatr Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia, Dworzec PKP Gdynia Główna (peron -1),
tel. 58 351 15 12, 600 306 634; 600 306 632,
teatr@teatrgdyniaglowna.pl


Teatr Gdynia Główna powstał w 2013 roku, jego nazwa nawiązuje do oryginalnej lokalizacji teatru, czyli podziemi gdyńskiego Dworca Głównego PKP. TGG jest kontynuacją wieloletniej, sięgającej początku lat 80. pracy artystycznej jego założycielek – Ewy Ignaczak i Idy Bocian, które po rozwiązaniu w 2013 roku alternatywnej sopockiej sceny Off de Bicz (tam działał założony przez Ignaczak Teatr Stajnia Pegaza) przeniosły swoje działania do Gdyni. Dzięki wsparciu władz miasta w dworcowych podziemiach powstał „interdyscyplinarny przystanek artystyczny”, na który prócz TGG składają się jeszcze Poczekalnia Idei i Pęd Sztuki – Galeria, realizujący działalność artystyczną, edukacyjno-animacyjną i społeczną.

Dyrektorem artystycznym i główną reżyserką TGG jest Ewa Ignaczak. Ida Bocian prócz działań artystycznych zajmuje się w nim także sprawami menadżerskimi. Zespół teatru tworzą głównie młodzi artyści – Piotr Srebrowski, Wojciech Jaworski, Łukasz Dobrowolski, Aleksandra Kania, Konrad Till, Iwo Bochat, Karolina Gaffke, Radosław Smużny, Bartłomiej Sudak. Programowo TGG jest przestrzenią integracji różnych środowisk artystycznych, dlatego teatr chętnie podejmuje współpracę z innymi zespołami i twórcami – jego rezydentem jest prowadzony od 1997 roku przez Lubę Zarembińską Teatr „Stacja Szamocin”, ponadto TGG współpracuje z młodymi zespołami teatru niezależnego – Teatrem Komedii Valldal, Teatrem Korkoro, Teatrem Czarny Kwadrat. Latem 2016 roku TGG zaprezentował premierę dokumentalnego spektaklu Flucht – Ucieczka w reżyserii Jensa Erwina Siemssena, efekt współpracy z niemieckim teatrem Das Letzte Kleinod.


Spektakle tworzone przez Ewę Ignaczak i Idę Bocian to w przeważającej większości adaptacje i (re)interpretacje polskiej i światowej klasyki literatury. Jeszcze przed powstaniem TGG Ignaczak i Bocian adaptowały na potrzeby sceny Dostojewskiego, Gombrowicza, Lagerkvista, Grassa, Manna, Kafkę czy Czechowa, wypracowując swój teatralny styl – skupiony głównie na pracy z aktorem, oparty na cielesności, ruchu, ale i bardzo gęsty emocjonalnie. Repertuar TGG to również adaptacje literackiej klasyki (Epitafium dla władzy według Kapuścińskiego, Pan Kot według Carter, Mewa. Dziwna sztuka według Czechowa, Co się przyśniło Gregorowi, że zaspał według Kafki, Lady M. według Szekspira, Pomiędzy według Gombrowicza), ale też realizacje tekstów najmłodszego pokolenia polskich dramaturgów – jak Von Bingen. Historia prawdziwa, adaptacja dramatu Sandry Szwarc. Teatr tworzony w podziemiach gdyńskiego dworca ma charakter kameralny, oszczędny, stawiający na intensywny kontakt z widzem, twórczo wykorzystujący nieoczywistą przestrzeń, wprowadzający w ramy spektaklu performans i nowe media. TGG to również teatr dla najmłodszych widzów – oryginalny inscenizacyjnie i formalnie, jak zbudowane na podobnej estetycznie koncepcji Wielkie ciasto i Juri w reżyserii Piotra Srebrowskiego.


Teatr Gdynia Główna realizuje szereg projektów teatralnych, z których każdy zakłada wyjście do widza, wejście w przestrzenie niekojarzone z teatrem, dotarcie do miejsc usytuowanych z dala od kulturalnego centrum. W teatrze prowadzone są projekty skierowane do widza w różnym wieku i o różnym stopniu teatralnych doświadczeń. „Stacja bajek” i „Lekcje teatralne” wprowadzają dzieci i młodzież do świata teatru i kultury oraz przygotowują i uczą do intencjonalnego korzystania z jego zasobów. W ramach cyklu „Teatr zajechał” zespół TGG prezentuje swoje przedstawienia w przestrzeniach poza siedzibą teatru, takich jak miejskie biblioteki, punkty w centrum miasta, ale i prywatne mieszkania. Z kolei projekt „Poezja do kontroli” zakładał inscenizowanie fragmentów tekstów literackich w przestrzeni komunikacji miejskiej. Ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności cieszył się projekt „Gdynia opowiada”, współtworzony z teoretykami teatru i kulturoznawcami z Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach którego TGG prezentował reżyserowane czytania gdyńskich legend i podań.

SPEKTAKLE