Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Studio Czyczkowy


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 1990
Dane kontaktowe: Jerzy Welter 
tel. 605 88 10 88, Jerzy_welter@tlen.pl


Teatr Studio Czyczkowy powstał w Bydgoszczy w 1990 roku. Założycielem i reżyserem jest Jerzy Welter.  Powstały w nim m. in. spektakle Historia wody i Skrzypce Rotszylda. Od kilku lat teatr działa we Wrocławiu, współpracując ściśle z Towarzystwem Kultury Czynnej z Wrocławia. Najważniejsze spektakle to Wyjścia i dzień:noc:DZIEŃ. Teatr jest grupa nieformalną,  do zespołu należą Piotr Rogaliński i Aleksandra Kugacz.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Towarzystwo Kultury Czynnej


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 1998
Sala: sala warsztatowa w Domu Sztuki „ PajdArt”, ul. Paulińska 4-8, Wrocław
Aktualna liczebność zespołu: 5 (w Pracowni Teatralnej)
Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Mandala”, Konkurs na dramat współczesny „Gry Losowe”, Spotkania „PajdArt”, Teatr Narracji
Dane kontaktowe: ul. E. Dembowskiego 92/1, 51 – 669 Wrocław, 
tel. 663 781 530 , tkcbiuro@interia.pl

https://www.facebook.com/TowarzystwoKulturyCzynnej/


Towarzystwo Kultury Czynnej jest organizacją pozarzą­dową, która działa we Wrocławiu od 1998 roku. Prowadzi dzia­łalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Działania Towarzystwa kon­centrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tań­ca, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych i międzykulturo­wych. Przybierają formy warsztatów, obozów, plenerów, spot­kań, festiwali, a istotną rolę zawsze pełnił w nich teatr. W latach 2007 – 2009 w TKC powstały spektakle: Żegnaj Judaszu I. Ire­dyńskiego oraz Moja córeczka T. Różewicza, oba w reż. Jerzego Weltera. W latach 2010 – 2016 zaś: Co się stało z naszą bajką H. Krall (reż. J. Sakowska), Raj na ziemi wkrótce J. Sakowskiej (reż. D. Bielska), Labirynt A. Lachowskiej (reż. J. Welter), monodram Aleksandry Kugacz Być u siebie (reż. J. Welter), monodram Piotra Rogalińskiego Faszystowska mać (reż. J. Welter). Obecnie trzon Pracowni Teatralnej tworzą: Jolanta Sakowska – reżyserka, in­struktorka teatralna i animatorka kultury, autorka scenariuszy teatralnych, prowadząca warsztaty teatralno-literackie dla dzieci, młodzieży oraz seniorów; Jerzy Welter – reżyser, autor scenariuszy, instruktor i pedagog teatru, twórca Teatru studio Czyczkowy; Aleksandra Kugacz – aktorka i instruktorka teatral­na, działa w wielu grupach offowych we Wrocławiu; Barbara Ko­ziarska – reżyserka, polonistka, poetka, instruktorka teatralna.

Do współpracy zapraszają innych twórców, np. Dorotę Bielską, tworzącą spektakle dla dzieci i dla dorosłych w teatrach instytucjonalnych; animatora kultury, instruktora i aktora Pio­tra Rogalińskiego; aktorkę i twórczynię przedstawień dla dzieci Klaudię Kącę-Jasic, muzyków (Marcel Arp, Dawid Gębala) i pla­styków (m.in. Dariusz Orwat).