Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Enigmatic KUL


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: strona Facebook

https://www.facebook.com/teatr.enigmatic


Teatr założony przez lubelskiego artystę malarza, sceno­grafa i reżysera Andrzeja Piwowarczyka, który już w latach 80. organizował spotkania młodzieży studenckiej zainteresowa­nej działalnością teatralną. Działo się to na terenie Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego, choć formę instytucji przybrało dopiero w 1992 roku, gdy narodził się Teatr Józefa K. W 1998 roku artyści zmienili nazwę na Teatr Wizualny, pod którą działali do roku 2004, kiedy to powstał Teatr Enigmatic KUL. W latach 2002-2005 przy teatrze działał kabaret „Teatralna Piwnica Arty­styczna”. Od śmierci Piwowarczyka (2008) teatr kierowany jest przez reżyserkę Alicję Jachiewicz-Szmidt. Pierwszym przedsta­wieniem grupy było Kiedy umieram, wystawione w Starej Auli KUL. Repertuar teatru na przestrzeni lat był zróżnicowany: od klasycznych dramatów (takich jak Do Damaszku Strindberga, Niedźwiedź Czechowa czy Nadobnisie i koczkodany Witkacego) przez egzystencjalizm (Przy drzwiach zamkniętych J. P. Sartre’a) i teatr absurdu (Tango Mrożka) po poetycką Dziejbę leśną Leśmiana i tematy religijne w Wybrzeżu pełnym ciszy Karola Wojtyły czy Pasji, a także adaptacje utworów prozatorskich, jak w przypadku Braci Karamazow oraz Zbrodni i kary według Dostojewskiego. Jednym z ostatnich przedstawień teatru jest komedia Boeing, Boeing Marca Camolettiego, którą grupa poka­zywała także na scenie Teatru Muzycznego w Lublinie.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr ITP KUL


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: 28
Dane kontaktowe: Ks. Mariusz Lach, tel. 691 760 422, marlach@poczta.onet.pl

https://itp.kul.lublin.pl/aktualnosci,art_5366.html


Jest to teatr akademicki z siedzibą na Katolickim Uniwer­sytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Nazwa jest akronimem Ini­cjatywy Teatralnej Polonistów. Swój początek bierze z festiwalu kultury studenckiej „Kulturalia”. Studenci polonistyki KUL pod przywództwem kolegi ze studiów, ks. Mariusza Lacha (obec­nie kierownik teatru), zadebiutowali Perłą, parafrazą biblijnej przypowieści o kupcu poszukującym pięknych pereł. Przed­stawienie wskazywało kierunek tematyczny podejmowany w dalszych spektaklach poruszających tematykę religijną. Były to np. Raj utracony na podstawie dzieła Johna Miltona, Józef – biblijna komedia muzyczna, widowisko muzyczno-plastyczne Opowieści papieskie oparte na tekstach Karola Wojtyły. W re­pertuarze znaleźć można także odniesienia do innych kręgów tematycznych, jak w Niebieskim ptaku, musicalu opartym na motywach Odysei, oraz skierowanej do młodego widza kome­dii Peer Gynt, czyli o trollach, smoku i grze komputerowej. Grupa zrealizowała do tej pory ponad czterdzieści przedstawień. Czę­sto próbowała swoich sił w formule musicalu – np. w Toaście według Listów starego diabła do młodego C. S. Lewisa. Autorem muzyki do większości spektakli jest Marcin Kłysewicz, poza nim w prace nad stroną dźwiękową angażowali się także Sławek Badowski i Marcin Dzwonowski. Za sferę wokalną i aranżacje chóralne odpowiada Kinga Bogacz. Kierownikiem muzycznym jest Urszula Kasprzak-Wąsowska, a za choreografię odpowiada Justyna Kociuba. W swojej pracy teatr kładzie nacisk na inte­gralność grupy, z tego względu wypracował system polegający na regularnych wyjazdach warsztatowych do różnych miejsc w kraju. Przy teatrze powstało także Stowarzyszenie Twórczych Osobowości, którego prezesem jest Kacper Kubiec, a zadaniem wspomaganie realizacji działań teatru.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Scena Plastyczna KUL


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1969
Aktualna liczebność zespołu: 12
Dane kontaktowe: Scena Plastyczna KUL,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
scena@kul.pl

https://www.kul.pl/scena-plastyczna-kul,art_2894.html


Założony przy Teatrze Akademickim KUL autorski teatr reżysera, scenografa, malarza i fotografa Leszka Mądzika, dzia­łający od 1969 roku przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwie pierwsze realizacje (Ecce Homo i Narodzenia) Mądzik przy­gotował przy współpracy odpowiednio z Joachimem Lodkiem i Jerzym Kaczorowskim. W pełni indywidualny okres twórczości rozpoczyna się od spektaklu Wieczerza (1972). Spektakle Sceny mają charakterystyczną formę pozbawioną słowa, z wyraźnym naciskiem położonym na muzykę, światło oraz scenografię. W pracy Mądzika najistotniejsze tematy to sacrum, erotyka, śmierć i biologia, a główni twórcy będący źródłem inspiracji to św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Ávila, Leonardo da Vinci, Alina Szapocznikow, Tadeusz Kantor i Jerzy Nowosielski. Z Mądzikiem współpracowali kompozytorzy tacy jak Jan A. P. Kaczmarek, Urszula Dudziak, Jacek Ostaszewski, Przemysław Gintrowski. Aktorami Sceny są studenci KUL. Skład zespołu zmienia się w zależności od naturalnego trybu akademickiego. Do dziś powstało kilkadziesiąt spektakli Sceny, między innymi: Włók­na (1973), Ikar (1974), Wilgoć (1978), Wędrowne (1980), Pętanie (1986), Wrota (1989), Tchnienie (1992), Szczelina (1994), Całun (2000), Odchodzi (2003), prezentowanych na scenach całego świata. Mądzik pracuje także w innych teatrach jako reżyser, scenograf i autor. Z teatrem powiązana jest Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL.