Kategorie
Lubelskie Teatry

Kolektyw LŁ


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: tel. 509050342, booking@sztukmistrze.pl


Kolektyw LŁ to zespół artystyczny tworzący w nurcie nowego cyrku. Założony przez Artura Perskawca, Daniela Chlibiuka, Jakuba Szweda oraz Mateusza Kownackiego. Praca artystyczna Kolektywu LŁ to przede wszystkim praca poszukiwawcza mająca na celu odnalezienie nowych możliwości pracy z ciałem, przestrzenią i przedmiotem. Głównymi narzędziami w pracy scenicznej grupy są żonglerka współczesna, akrobatyka, improwizacja ruchowa, iluzja optyczna oraz teatr fizyczny. Teatr działa w ramach Fundacji Sztukmistrze.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Patryk Pawelec


Siedziba: Lublin
Dane kontaktowe: recytacja.wok@gmail.com


Instruktor teatralny, aktor, animator kultury, utytułowany recytator, instruktor żywego słowa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Reżyser spektaklu młodzieżowego „Czwarty czwartek marca”, twórca monodramu „Tam i z powrotem” nagrodzonego na XIV Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem w Suwałkach. Prowadzi warsztaty teatralne i recytatorskie dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży na terenie Lubelszczyzny. Jest założycielem i instruktorem Młodzieżowego Studia Teatralnego w Rykach. Autor scenariuszy i reżyser spektakli dla młodzieży. Współpracuje z Pracownią Słowa Centrum Kultury w Lublinie, Teatrem Klepisko, Teatrem Panopticum, Zamojskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem „Wszystko Gra” w Zamościu oraz „Kwadratem Artystycznym” w Rykach.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Persyflaż


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: tel. 697 892 629, teatrpersyflaz@gmail.com


Chcąc spróbować swoich sił w nieco innej formie wypowiedzi, najstarsi wychowankowie Teatru Satyry Zielona Mrówa działającego w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie założyli w marcu 2018 roku Teatr Persyflaż. W tej odświeżonej formie próbują przełamywać konwencje w kalsycznej literaturze.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Scena In Vitro


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: tel. (81) 466 61 24, 515 269 900, scenainvitro@gmail.com


Pomysłodawcą i dyrektorem teatru jest Łukasz Witt-Michałowski.Scena InVitro to teatr realizujący teksty dotąd nieznane lub słabo znane polskiej publiczności. Nie posiada stałego zespołu, bo wychodzi z założenia, że stałość to stagnacja, dlatego wciąż szuka nowych twarzy. Sięga po teksty współczesne i klasyczne, eksperymentuje w przeróżnych przestrzeniach, zmagając się z literaturą polską i obcą. Teatr traktuje jako platformę wypowiedzi o rzeczach najistotniejszych,często marginalizowanych w debacie publicznej i powszechnej świadomości.Uwielbia prowokować do myślenia i odnajdywania własnego punktu widzenia. Nie daje gotowych odpowiedzi, ale zaprasza w podróż w stronę własnych przemyśleń i samodzielnego formułowania wniosków. Scena InVitro budzi z letargu i wyostrza zmysły. Chce rozmawiać o rzeczach ważnych.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Lubelskie Teatry

Kolektyw Polka


Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: ul. Miodowa 13, 22-300 Krasnystaw,
Izabella Gawęcka, izabellagawecka@gmail.com


Kolektyw Polka skupia kobiety pochodzące z różnych miast i działające wokół różnorodnych inicjatyw. To doświadczone aktorki, reżyserki, menadżerki kultury i działaczki społeczne. Grupa zawiązała się w 2016 roku podczas wspólnej pracy ze społecznością ulicy 1 Maja w Lublinie. Na podstawie rozmów z mieszkankami i pracownicami tej przestrzeni Kolektyw Polka stworzył „Dramaturgie pracy kobiet”. Czytanie performatywne tekstu odbyło się w tym samym miejscu, z którego zebrany został materiał – na ulicy 1 Maja. W dalszej drodze artystycznej zespół eksploruje temat pracy kobiet, eksperymentując na styku animacji kultury i teatru dokumentalnego.

W skład Kolektywu wchodzą: Alicja Brudło, Izabella Gawęcka, Iwona Konecka, Dorota Ogrodzka, Agnieszka Pajączkowska, Katarzyna Pągowska, Anna Sadowska.

Dotychczasowe osiągnięcia: zwyciężczynie VI edycji konkursu OFF: Premiery/Prezentacje 2017.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Realistyczny


Siedziba: Skierniewice
Rok założenia: 1995
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: ul. Wańkowicza 8/40, 96-100 Skierniewice
tel. 665 842 135, teatr@realistyczny.pl

http://www.realistyczny.com/


Teatr wywodzi się ze skierniewickiego środowiska mu­zyków i grafficiarzy. Od początku istnienia grupy jej główną postacią był Robert „Paluch” Paluchowski. Światopogląd cha­rakterystyczny dla artystycznych dokonań teatru bierze się z punkowej energii i wizji rzeczywistości, co zakładało minimal­ny kontakt z instytucjami państwowymi i działania oddolne. Pierwszą siedzibą teatru był Dom Kultury w Skierniewicach. Te­atr przyciągał także plastyków i fotografów. W 2005 roku zawią­zano Towarzystwo Artystyczne Skierniewice, a w 2009 w jego miejsce powstała Fundacja Teatr Realistyczny. Poza próbami w Domu Kultury Fundacja posiadała też stałe miejsce spotkań, tak zwaną Rampę. Cezurą w działalności teatru stała się śmierć Paluchowskiego w 2012 roku. W 2014 roku teatr zmienił sie­dzibę i trafił na peryferia osiedla Widok. Poza realizacją przed­stawień prowadził także działalność edukacyjną i warsztatową. W związku z nieporozumieniami na linii miasto-teatr, dotyczą­cymi finansowania i budżetu, Realistyczny wyprowadza się ze Skierniewic i trafia do Lublina na zaproszenie Centrum Kultury, gdzie działa w składzie: Anna Maria Sadowska, Katarzyna Pą­gowska, Ilona Paluchowska i Iwona Konecka. Poza działalnością teatralną artystki pracują jako animatorki w miejskich Punktach Kultury – jednym z przykładów takiej działalności jest tworze­nie plenerowego spektaklu Nibylandia jako dzielnica cudów, zanurzonego w kontekście jednej z dzielnic Lublina. Poza tym teatr uczestniczy w festiwalach teatralnych, np. ze spektaklem Atrapa i utopia, w którym w estetyce charakterystycznej dla te­atrów offowych próbuje uporać się z problemami codzienności. Jako Fundacja grupa pozyskuje finansowanie z różnych źródeł, między innymi z programów ministerialnych.

Kategorie
Lubelskie Teatry

T1A Mateusz Nowak


Teatr Jednego Aktora

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: 1
Dane kontaktowe: tel. 504 057 755, m.nowak@ddkweglin.pl


Mateusz Nowak, z wykształcenia polonista, od 2005 roku działa jako animator i edukator kulturalny. Jako aktor monodra­mista we współpracy z reżyserem Stanisławem Miedziewskim zrealizował trzy spektakle: teatralność (2011), Od przodu i od tyłu (2014) oraz Żertwa (2016). Przyniosły mu one kilkanaście nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych (WROSTJA, Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Przegląd Monodramu Współczesnego w Warszawie, 13th International Theater Festival „Saint Muse” w Ułan Bator – Mongolia, 13th International Monodrama Festival „Albamo­no” w Albanii i in.). Swoje monodramy prezentował ponad sto razy w Polsce i za granicą (Albania, Armenia, Czechy, Kuwejt, Mongolia, Słowacja, Turcja, Ukraina). Jest także recytatorem i instruktorem kultury żywego słowa. Prowadzi autorskie war­sztaty, jako juror bierze udział w konkursach recytatorskich (których był wielokrotnym laureatem). Jego teatr utrzymuje się ze stypendiów, programów grantowych i środków własnych.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Czytelni Dramatu


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2011
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 62, daniel_adamczyk@vp.pl

https://www.facebook.com/czytelniadramatulublin/


Teatr narodził się z inicjatywy pod nazwą Czytelnia Dra­matu, powołanej do życia przez Daniela Adamczyka i orga­nizującej czytania performatywne w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Na początku członkowie rekrutowali się ze studentów, później do współpracy zapraszano także innych artystów związanych z lubelskim środowiskiem teatralnym, za­równo aktorów, jak i reżyserów (m.in. Dariusza Jeża, Joannę Le­wicką, Łukasza Witta-Michałowskiego). Czytelnia Dramatu stała się miejscem, w którym lubelski off mógł ćwiczyć i próbować nowe teksty młodych dramatopisarzy.

Z praktyki czytań Adamczyk wywiódł teatr, który koncen­truje się na współczesnej dramaturgii. Do tej pory zrealizowano następujące przedstawienia: Wejście smoka. Trailer, W imię ojca i syna, Ony, Miasto Dada. Ponadto teatr cały czas organizuje czytania performatywne, a także przedstawienia dla dzieci. W swojej pracy Adamczyk opiera się na słowie, często rozu­mianym rytmicznie. Pewna oszczędność scenograficzna stano­wi widoczne połączenie z estetyką czytań performatywnych. Zanim Adamczyk założył swój teatr, zdobywał doświadczenie w Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika i Ośrodku Praktyk Te­atralnych „Gardzienice”. Często w spektaklach teatru grają akto­rzy z gardzienickim doświadczeniem. Zespół od 2014 roku jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lublinie, partycypuje więc w budżecie tej instytucji.

Kategorie
Lubelskie Teatry

neTTheatre


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2007
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 28, nettheatre@gmail.com

https://www.facebook.com/neTTheatre


Teatr założył i do dziś mu przewodzi Paweł Passini. Dzia­łalność grupa rozpoczęła na Dolnym Śląsku, w Srebrnej Górze, w budynku kościoła ewangelickiego. Od 2009 roku siedzibą te­atru jest Centrum Kultury w Lublinie. NeTTheatre w rozwinięciu swej nazwy ma formułę: „teatr w sieci powiązań”, co należy ro­zumieć metaforycznie i dosłownie – jest to pierwszy europejski teatr internetowy. Pierwszą premierą online neTTheatre było Odpoczywanie. Obecnie aspekt internetowy jest mniej istotny, chociaż neTTheatre nieustannie korzysta z dobrodziejstw no­wych mediów. Na początku teatr współpracował z Politechniką Wrocławską, Grupą ITTv z Lublina oraz Fabryką Sztuki z Łodzi i Teatrem Chorea. NeTTheater współpracuje także z innymi te­atrami alternatywnymi, m.in. z Grupą Coincidentia (Turandot nagrodzony Total Theatre Award 2011 w Edynburgu). Passini często sięga do klasyki (Mickiewicz, Wyspiański, Słowacki, Norwid), nie stroni jednak od tematów aktualnych, niekiedy traktowanych z wykorzystaniem konwencji storytellingu i do­kumentu (Kryjówka, Matki). Istotny w tematyce podejmowanej przez neTTheater jest wątek żydowski. Z teatrem związane jest także Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód”. W ramach tea­tru powstał także spektakl #enterorestes w reżyserii Grzegorza Grecasa. NeTTheater organizuje również warsztaty teatralne. Zespół jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lublinie i partycypuje w budżecie instytucji, ponadto korzysta z innych form dotacji, jak np. stypendia.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Pierwszego Kontaktu


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2005
Sala: Sala w Domu Kultury „Błonie” (30 miejsc), gościnnie w domu kultury LSM (200 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: tel. 607 790 899, tpk.project@gmail.com

http://www.teatrpierwszegokontaktu.pl/


Grupę założyli instruktorzy teatralni: Tomasz Załucki i Ma­riola Załucka (Strzelczyk), współpracując w tym przedsięwzię­ciu z założycielem Teatru Scena 6 Henrykiem Kowalczykiem. Autorem muzyki do większości spektakli jest Maciej Wieżyński. Teatr przynależy do Domu Kultury „Błonie”, spektakle gra także w Domu Kultury LSM. W ramach teatru działają dwa zespoły: grupa dorosła złożona ze studentów i absolwentów lubelskich uczelni oraz młodsza grupa, złożona z młodzieży licealnej. Poza pracą w dwóch stałych grupach teatralnych zespół raz w roku prowadzi nabór na kilkumiesięczne warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia, podczas których kształcony jest warsztat i umiejętności aktorskie. Teatr zrealizował do tej pory dziesięć spektakli: Dżenerejszyn of emigrejszyn, Rentgen, Strona 44, Oktołber, Borysek, Fluid, Witkacy – bez końca, Kochanie jest pięknie, Śmierć w pościeli, Jeśli myślisz, Życie zwyczajne siostry F. Występował na festiwalach w Lublinie, Warszawie i Zgierzu. Fundusze pozyskuje między innymi ze stypendialnych środków miejskich i wpływów z biletów, a także w ramach Stowarzysze­nia Kultura Czubów. Bieżące potrzeby pokrywa budżet Domu Kultury „Błonie”.