Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr BABA


Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Rok założenia: 2016
Sala: Miejskie Centrum Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 8
Dane kontaktowe: ul. Żelazna 10/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 570 229 735, julia.adamczyk@spoko.pl


Teatr Baba został założony w 2016 roku przez pochodzą­cą z Gorzowa Julię Adamczyk, która przez pięć lat była związa­na ze Studiem Teatralnym przy Teatrze Osterwy, a następnie przyłączyła się do grupy teatralnej Konrada Stali w Grodzkim Domie Kultury.

Istniejący od tak niedawna zespół ma w swoim repertua­rze już dwa zrealizowane przedstawienia: Letarg oraz Cwaniary. Pierwszy z nich był spektaklem autorskim Katarzyny Kałuskiej. Drugi wyreżyserowała Julia Adamczyk. Jednak w Teatrze Baba wyraźnie stawia się na pracę zespołową. Jak twierdzi założy­cielka, projekt powstał z silnej potrzeby głosu kobiet we współ­czesnym świecie. Dlatego w przedstawieniach śmiało ekspery­mentuje się z formą i treścią, tworząc obraz skomplikowanej sytuacji kobiet w realiach XXI wieku.

Teatr Baba został wyróżniony na VIII Ogólnopolskim Fe­stiwalu Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka 2016”. Obecnie wstęp na przedstawienia, które najczęściej odbywa­ją się w Miejskim Centrum Kultury, jest darmowy. Teatr wciąż poszukuje własnej przestrzeni. W skład zespołu wchodzą: Julia Adamczyk, Katarzyna Kałuska, Kornelia Florczak, Maja Powal­ska, Justyna Streichsbier, Magdalena Kekenmeinster, Sylwia Saczkowska, Olaf Bosiak.

SPEKTAKLE

Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Autonomiczny


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2014
Sala: Regionalne Centrum Animacji Kultury
Dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra,
tel. 608 337 739, teatrautonomiczny@gmail.com

https://www.facebook.com/Teatr-Autonomiczny-409401929165324/


Teatr Autonomiczny powstał z inicjatywy Przemysława Grzesińskiego z Działu Literackiego Teatru Lubuskiego, autora spektaklu Po prostu Leon po prostu. Z założenia ma to być teatr, który, jak to określa jego twórca, „poszukuje człowieka indywi­dualnego”. Grupa działa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury, które zaistniało na mapie kulturalnej województwa lubuskiego w 1996 roku w wyniku połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Sztuk Widowiskowych i Ośrodka Folkloru.

Działalność Teatru Autonomicznego zainicjował spek­takl Mi(ś)strz jogi (scen. i reż. P. Grzesiński), którego prapremie­ra odbyła się 2 i 3 czerwca 2014 roku na deskach Lubuskiego Teatru. Udział w nim wzięło pięcioro doświadczonych, lecz nie­związanych zawodowo z teatrem aktorów: Natasza Iwaniszyn, Dorota Jankiewicz, Anna Przybyła, Adrianna Stoga, Grzegorz Irla. Opracowaniem muzycznym zajął się Damian Neogenn Lin­dner. W tej chwili to jedyna pozycja repertuarowa teatru, który poszukuje chętnych do poszerzenia zespołu artystycznego.

Teatr Baba został założony w 2016 roku przez pochodzą­cą z Gorzowa Julię Adamczyk, która przez pięć lat była związa­na ze Studiem Teatralnym przy Teatrze Osterwy, a następnie przyłączyła się do grupy teatralnej Konrada Stali w Grodzkim Domie Kultury.

Istniejący od tak niedawna zespół ma w swoim repertua­rze już dwa zrealizowane przedstawienia: Letarg oraz Cwaniary.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Rozrywki Trójkąt


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2010
Sala: przestrzeń Zaułku Artystów „Krzywy Komin”
Aktualna liczebność zespołu: ok. 14
Dane kontaktowe: Teatr Rozrywki Trójkąt,
ul. Fabryczna 13a, 65-410 Zielona Góra,
tel. 504 023 720, 501 768 493,
art@teatr-trojkat.pl, teatruhuru@wp.pl

https://www.teatr-trojkat.pl/


Teatr Rozrywki Trójkąt w 2010 roku założył absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, aktor i dziennikarz radiowy Artur Beling, autor książek Jak zostać Dobrym Magiem, a nie Złym Czarownikiem (2009) i Sztuka wystąpień publicznych (2010) oraz dwóch pod­ręczników: Teatr dla wszystkich – podstawy techniki scenicznej i Pantomima – podstawy. Teatr prowadzi wraz z Beatą Beling, absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, aktorką, reżyserką i autorką scenariuszy teatralnych.

Pierwszymi premierami teatru były: Ktoś pana uwielbia, panie Chopin (2010 – Rok Chopinowski) oraz Scenki z Zoszczenki (2010, reż. Grzegorz Matysiak). Zgodnie z nazwą teatr najczęś­ciej sięga po formy komediowe, chociaż w dorobku ma też spektakle poważniejsze. Gra niemal w całej Polsce.

Znaczna część premier w Teatrze Rozrywki Trójkąt prze­znaczona jest dla dzieci. Są to zazwyczaj przedstawienia kame­ralne, grane w składzie dwu – lub trzyosobowym, często in­teraktywne. W obecnym repertuarze znajdują się tak klasyczne pozycje jak: Szewc Dratewka, Księżniczka na ziarnku grochu, Kot w butach, ale też Mucha przed sądem i spektakl plenerowy dla starszych dzieci Wyspa piratów. Spektakle oprócz rozrywko­wego mają też wymiar edukacyjny. Taka jest chociażby Wielka tajemnica, której autorzy sięgają po interesujące wydarzenia z historii kraju. Dla dorosłych natomiast w ofercie znajdziemy autorski program kabaretowy Artura Belinga Teksty z niczego czyli z głowy, autorski program estradowy I nam wolno śpiewać też oraz przedstawienie Trzy świnki według Gunnara Hayena. W repertuarze są też monodramy i widowiska uliczne. Teatr prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych, w tym warsztaty reżyserii dla nauczycieli i instruktorów, przygotowania do kon­kursów recytatorskich, zajęcia pantomimy oraz teatru plastycz­nego i lalek.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Inicjatywa Sceniczna Fruuu


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2009
Sala: klub Krzywy Komin
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: Lubuskie Warsztaty Improwizacji, Woodstockowe Warsztaty Improwizacji
Dane kontaktowe: Inicjatywa Sceniczna Fruuu,
ul. Fabryczna 13b, 65-410 Zielona Góra,
tel. 987 654 321, kontakt@fruuu.pl

http://fruuu.pl/


Inicjatywa sceniczna Fruuu pojawiła się w Zielonej Górze w 2009 roku. Ma otwarty charakter, więc liczba jej członków ciągle wzrasta. Obecnie to 11 osób. Wśród nich są m.in. aktor improwizujący i filmowy, kabareciarz, kompozytor, aktywista społeczny Kajetan Suder, muzyk Łukasz „Skrzypek” Dołęga, animator kultury, improwizator i kabareciarz Maciej Wojcie­chowski, trener technik improwizacji, aktor kabaretowy, coach Michał Malinowski oraz autor piosenek i działacz kulturalny Patryk Cyplik.

Grupa specjalizuje się w improwizacji scenicznej. W jej repertuarze znajdują się różne formy: od scenek odgrywanych na życzenie publiczności po całe improwizowane przedsta­wienia (Fruuustracje Henia) czy nawet improwizowany musical (West Side Sorry). Zespół bardzo często i chętnie występuje na różnych festiwalach improwizacji. Brał udział w Festiwalu Sztuk Niebanalnych i Festiwalu Sportów Teatralnych „3,2,1 Im­pro”. Oprócz tego uczestniczy w ogólnopolskiej „Impro Lidze” organizowanej przez Fundację Graj oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Członkowie Inicjatywy są pomysłodawcami i realizato­rami licznych warsztatów improwizacji, w tym tych najwięk­szych w Polsce, które odbywają się w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Przystanku Woodstock. Każdej jesieni zespół organizuje też cykl Lubuskie Warsztaty Improwizacji.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Kreatury


Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Rok założenia: 1992
Sala: sala widowiskowa Barlineckiego Ośrodka Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 40
Największa impreza: Barlineckie Lato Teatralne
Dane kontaktowe: Teatr Kreatury, ul. Kruczkowskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kreatury@interia.pl

http://teatrkreatury.przemekwisniewski.pl/


Stowarzyszenie Teatr Kreatury, które dawniej nosiło nazwę Teatru Małych Form „Truskaweczki”, zostało założone w 1992 roku przez reżysera Przemysława Wiśniewskiego. Od tego czasu zespół związany jest z Grodzkim Domem Kultury. W większości tworzą go studenci.

W 1997 roku Teatr Kreatury we współpracy z teatrem francuskojęzycznym działającym przy IV LO w Gorzowie na podstawie Teatrzyku Zielona Gęś Gałczyńskiego zrealizował spektakl Lui et Elle – l’art de vie ou la fin fatale d’une mauvaise piece (On i ona – sztuka życia albo fatalny koniec złej sztuki, reż. P. Wiśniewski). Przedstawienie zdobyło Grand Prix na II Festiwalu Licealnych Teatrów Francuskojęzycznych w Poznaniu. Teatr Kre­atury brał udział w takich przeglądach teatralnych i festiwalach jak Reminiscencje Teatralne w Krakowie, „Maski” w Poznaniu, Łódzkie Spotkania Teatralne, „Kontrapunkt” w Szczecinie, OFF Konfrontacje w Lublinie i Gardzienicach. Reprezentował też Pol­skę na Międzynarodowym Festiwalu Festiwali w Quebecu (Ka­nada). Spektakl Radosny żywot głupka na podstawie powieści Krzysztofa Jaworskiego w 2002 roku zdobył Orfeusza na Mię­dzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta w Poznaniu. Dwa lata później na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Moskwie został zaprezentowany monodram teatru pt. Dziewictwo.

Od sierpnia 2001 roku przy teatrze działa grupa happe­ningowa Wesołe Miasteczko. Ma na swoim koncie już ponad dwadzieścia akcji ulicznych, które komentują wydarzenia lokalne. Na przykład zespół przyłączył się do obrony Łaźni Miejskiej i baru mlecznego „Agata”. Nie stroni też od tematów politycznych. Dowodem tego „obchody” dwudziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wspierane przez twórcę Po­marańczowej Alternatywy Waldemara „Majora” Fydrycha oraz happening Pojedynek (G. Bush a S. Husajn), jako reakcja na roz­poczęcie wojny w Iraku.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Drewniana Kurtyna


Siedziba: Żary
Rok założenia: 1978
Sala: Żarski Dom Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 7
Największa impreza: Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką
Dane kontaktowe: Teatr Drewniana Kurtyna, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel. 602 582 183, dkzary@pro.onet.pl


yrektorem Artystycznym oraz założycielem Teatru Drewniana Kurtyna jest Roman Krzywotulski, absolwent Stu­dium Kultury Mowy i Małych Form Teatralnych przy Woje­wódzkim Domu Kultury w Zielonej Górze, instruktor teatralny, pedagog i reżyser. Teatr wyrósł z zajęć koła polonistycznego w Żarskim Domu Kultury. Pierwszą premierą teatru był Hamlet, oparty zarówno na klasycznej sztuce Szekspira, jak i tekstach Wyspiańskiego, Gał­czyńskiego i Przybory. W pierwszym okresie teatr najczęściej czerpał inspirację z utworów poetyckich. Natomiast poczyna­jąc od lat 90. w repertuarze coraz częściej pojawiają się znane dramaty, m.in. Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, Se­renada Mrożka, Lekcja Ionesco czy Wizyta starszej pani Dürren­matta. Zainscenizowano też Sąd nad Don Kichotem Antoniego Słonimskiego, Pana Cogito Zbigniewa Herberta oraz Jana Ka­rola Macieja Wścieklicę Witkacego (1994, udział w przeglądzie „Witkacjada” w Poznaniu).

Teatr Drewniana Kurtyna, składający się przeważnie z amatorów, występował niemal w całej Polsce. Reżyserem wszystkich sztuk był Roman Krzywotulski. Proces tworzenia spektakli z nieprofesjonalnym zespołem często sprzężony był z pracą edukacyjną i pedagogiczną. Przedstawienia rodziły się ze wspólnych lektur, rozmów, dyskusji. Powstało ich ponad trzydzieści. W Drewnianej Kurtynie swoją karierę rozpoczynało wielu młodych ludzi, którzy mieli w przyszłości związać swoje życie z teatrem. W 2008 roku były dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Andrzej Buck wydał książkę pt. Teatr Drew­niana Kurtyna.

W 2014 roku Roman Krzywotulski został odwołany z funkcji dyrektora Żarskiego Domu Kultury. Od tej chwili dalsze losu teatru pozostają niejasne.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Terminus A Quo


Siedziba: Nowa Sól
Rok założenia: 1976
Sala: Sala im. Ryszarda Cieślaka w Nowej Soli
Największa impreza: Spotkanie Teatru Otwartego – STO, od
1977 roku (z przerwami) 23 edycje
Dane kontaktowe: Terminus A Quo,
ul. T. Kościuszki 33 – I piętro, 67-100 Nowa Sól,
tel. 608 186 520,

http://terminusaquo.eu/teatr/


Początki teatru sięgają 1976 roku. Jego działalność na­wiązuje do praktyk teatralnych Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego. Założycielem teatru, a jednocześnie reżyserem wszystkich spektakli i autorem sporej ich liczby jest reżyser, au­tor, poeta i pedagog teatralny Edward Gramont.

Przez pierwsze trzy lata teatr działał w Zakładowym Domu Kultury Odra Nowosolskiej Fabryki Nici Odra w Nowej Soli. Po kilkakrotnych zmianach stałego adresu teatr wrócił do Nowej Soli 1 lipca 1981 roku, gdzie występował w Nowosolskim Domu Kultury Budowlani, przemianowanym następnie na Pa­nopticum. Od 10 czerwca 1994 roku teatr ma już swoją własną salę, która otrzymała imię Ryszarda Cieślaka, jednego z najwy­bitniejszych aktorów Teatru Laboratorium. Począwszy od 2005 roku teatr działa samodzielnie pod szyldem Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów (NASA).

Pierwszym głośnym spektaklem teatru stał się zrealizo­wany w 1977 roku Skowyt (pierwotny tytuł – Ameryka). Grane w ciągu następnych trzydziestu lat przedstawienie w 2011 roku zdobyło Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich i Niszowych „Epizod” w Krakowie.

Świętujący w tym roku swoje czterdziestolecie teatr ma na koncie ponad dwieście czterdzieści premier. Zespół zagrał ponad trzy i pół tysiąca przedstawień. W tak bogatym dorobku znajdziemy zarówno działania performatywne, jak i spektakle uliczne, adaptacje poezji i widowiska plenerowe. Teatr nigdy nie stronił od eksperymentów i ciągle poszukiwał nowych moż­liwości odkrycia w aktorach ich własnych, bardzo osobistych sił twórczych.

Liczba aktorów, którzy w różnych latach byli związani z teatrem, przekroczyła pół tysiąca. Są wśród nich m.in. Ceza­ry Molenda, Eliasz Gramont, Wiesław Majos, Irena Kasprzak, Agnieszka Szczepanik, Agata Wojtkowiak, Marzanna Jasińska, Agnieszka Buczkowska, Tomasz Michniewicz, Zdzisław Grabow­ski, Katarzyna Mikołajczak, Aneta Sznajdrowska, Joanna Brzoza, Konrad Gramont, Katarzyna Brzoza, Magdalena Teszner, Joanna Pałka, Katarzyna Turok, Agnieszka Brzóz, Jakub Kapral, Justyna Stasik, Michał Kasprzak, Magdalena Różczka, Marta Rudziako­wicz, Przemysław Kubicki, Tomasz Foltyn, Anna Młynarczyk, Ag­nieszka Kołodyńska. Obecny repertuar to ponad sześćdziesiąt spektakli, dlatego skład zespołu jest bardzo płynny. Większość przedstawień to adaptacje kanonu literatury światowej. Wśród autorskich spektakli Gramonta znajdziemy następujące tytuły: Narzędzia tortur, Nowa sztuka zakopiańska, W labiryncie poszar­panych skał, Sysi, Zawołani, Daimonion, Węzeł gordyjski, Usta/ Lenia, Boski Fidel Castro, Derwisze, Laski, Szelestnica, Zabawa w czekanie na zabawę, Trzciny. Teatr występował na wielu festiwalach, zdobywając pre­stiżowe nagrody i wyróżnienia, wśród których są: I nagroda Ogólnopolskich Prezentacji Scen Plastycznych, wyróżnienie i nagroda publiczności IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatral­nego „Dionizje”, Grand Prix VI Ogólnopolskiego Festiwalu „Po­bocza Teatru”, I nagroda – Złamany Szlaban w kategorii off teatr XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”.

Teatr prowadzi warsztaty, organizuje Spotkania Teatrów Alternatywnych oraz Turniej Poetycki o Pierścień Kingi i Gru­dniową Noc Teatralną.