Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr S.A.N.


Siedziba: Przemyśl
Rok założenia: 2014
Sala: Zamek Kazimierzowski w Przemyślu
Aktualna liczebność zespołu: 13
Dane kontaktowe: facebook.com/teatrsan

https://teatrsan.wordpress.com/


Teatr wypełnia lukę w teatralnym życiu Przemyśla. Niestety w mieście nie ma zawodowego teatru, a jedynie stały niezawodowy Teatr Fredreum o określonej linii programowej. Dlatego właśnie kilkoro przyjaciół postanowiło założyć własny teatr, skierowany do widzów w każdym wieku. Zespół pracuje, podobnie jak Fredreum, w Zamku Kazimierzowskim. By zadowolić większość widzów, teatr opracował trzy główne bloki, w których powstają kolejne projekty. Teatral­ne poranki – to pomysł skierowany do najmłodszych, w jego ramach powstał serial teatralny Barwy lasu. Następna część programu to Teatr bliżej Ciebie – zespół organizuje spektakle i warsztaty wyjazdowe dla młodzieży i dorosłych w okolicznych miasteczkach i wsiach. I trzeci blok – Od juniora do seniora, or­ganizowany we współpracy z PCKiN „Zamek”. Na potrzeby tej części powstają spektakle familijne.

Teatr S.A.N. najchętniej korzysta z metody „pisania na scenie”, a co za tym idzie wszystkie scenariusze są autorskie i mogą zmieniać się wraz z potrzebami konkretnej widowni. Liderzy Aneta Mistelska i Rafał Paśko, a także cały zespół ko­rzysta z bogatej oferty warsztatów w całym kraju, a to, czego się nauczą, przekazują dalej, prowadząc warsztaty w szkołach podstawowych i gimnazjach. Teatr działa na zasadach wolon­tariatu i społecznego zaangażowania, jego członkowie na co dzień zajmują się zupełnie inną pracą zawodową.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr Fredreum


Siedziba: Przemyśl
Rok założenia: 1869
Sala: Zamek Kazimierzowski
Aktualna liczebność zespołu: 23
Największa impreza: Przemyska Wiosna Fredrowska
Dane kontaktowe: ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl,tel. 16 678 25 43, 534213 655, biuro@fredreum.pl

http://www.fredreum.hekko24.pl/


owarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” założone zostało w 1869. Od początku zespół pra­cował w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. W pierwszych latach działalność tej amatorskiej grupy była utrudniona przez problemy lokalowe. Mimo wszystko aktorzy grali w małych do­mach kultury i prywatnych mieszkaniach. Po kilku latach podjęli działania na rzecz otrzymania jednej z sal Zamku Kazimierzowskiego w użytkowanie. Niestety do­piero w 1885 roku teatr otrzymał na to zgodę i przeprowadził się na stałe do Zamku. Co ważne, członkowie Towarzystwa musieli na własny koszt zrobić remont, tak by przystosować wnętrze do wymogów pracy teatralnej. Dwie wojny światowe zakłóciły pracę teatru i ponownie doprowadziły do zrujnowania budynku. W 1947 roku zespół otrzymał tytuł Stałego Niezawodo­wego Teatru i od tego czasu pracuje nieprzerwanie.

Przez lata działalności Teatr Fredreum dał blisko sto pre­mier. Najczęściej na scenie pokazywano teksty Aleksandra Fre­dry, choć zespół sięgał również po utwory innych autorów, pol­skich i zagranicznych, klasyków, komediopisarzy oraz autorów współczesnych. Oprócz sceny przemyskiej grupa prezentuje spektakle w Surochowie, gdzie urodził się ich patron, w Niena­dowej k. Dubiecka, gdzie spędził dzieciństwo w majątku dziad­ków, oraz we Lwowie, gdzie zamieszkiwał i zmarł.

Obecnie Towarzystwo Dramatyczne liczy kikudziesięciu czynnych członków, w tym 23 aktorów sceny na Zamku Kazi­mierzowskim. Podtrzymywana jest tradycja aktora amatora. Występujący nie otrzymują wynagrodzenia, ponieważ skromne wpływy z biletów często nie starczają nawet na pokrycie pod­stawowych potrzeb. Przemyska scena nie zatrudnia aktorów zawodowych, a zaprasza do współpracy mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Dla Teatru najważniejsza jest pasja, zaanga­żowanie, ale także zróżnicowanie twórców, ich doświadczeń, wykształcenia i wieku.