Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Zespół DyplomATA


Siedziba: Szczecin, Poznań, Wrocław
Rok założenia: 2016


Zespół stworzyli trzej aktorzy teatru alternatywnego: Davit Baroyan, Dominik Smaruj, Hubert Kożuchowski podczas projektu Akademii Teatru Alternatywnego. Nazywają się dyplomATAmi, wędrownymi głosicielami historii. Poszukują harmonii między między sceniczną opowieścią a doświadczeniami widza. Zależy im na ukazywaniu prawdy – scenicznej, życiowej, osobistej i uniwersalnej. 

Dominik Smaruj – współtwórca, scenarzysta i aktor szczecińskiego Teatru Nowego (dawniej Teatru Na Chwilę). Absolwent kulturoznawstwa. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Występował m.in. na deskach: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Instytutu Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w Irlandii, Niemczech, na Ukrainie, jak i w szczecińskich barach, na przystankach, czy w prywatnych mieszkaniach.

Davit Baroyan – aktor, Ormianin urodzony w Erewaniu – od 1994 roku mieszka w Polsce. W latach 2007-2012 pracował z opolskim teatrem Piktogram. W latach 2010 – 2012 współpracował z goleniowskim teatrem Brama biorąc udział w spektaklu Apoteoza – Uczucie w dźwięku. Licencjonowany dziennikarz oraz absolwent  Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy  o specjalizacji teatralnej we Wrocławiu. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Związany był też z Teatrem  ZAR jako muzyk/aktor.  

Hubert Kożuchowski – aktor, animator kultury. Ukończył Studio Aktorskie Teatru Porywacze Ciał oraz Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Współpracował z Teatrem Porywacze Ciał, Interdyscyplinarną Grupą Teatralna ASOCJACJA 2006, Teatrem Ba-Q, Teatrem Tańca Koinspiracja, Studiem Teatralnym Blum. Twórca Festiwalu Wilda w ruchu.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Pomorska Trupa Pałacowa


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji,
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61


Pomorska Trupa Pałacowa to młoda, rozpoczynająca dopiero działalność grupa teatralna, aktywna przy Pracowni Teatralnej w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Instruktorem grupy jest Marcel Mroczek. Punktem wyjścia jej pracy jest tradycja teatrów dworskich; jej spektakle, oparte na klasycznych tekstach ( w szerokim sensie tego termi­nu – jak dotąd od komedii dell’arte po sztuki G. B. Shawa) mają charakter poszukiwań na poły rekonstruktorskich; powstają przy wsparciu Zespołu Muzyki Dawnej Musica Sedina.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Ruchu i Maski Maszkaron


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, tel. 91 422 52 61


Maszkaron to młodzieżowa grupa działająca w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, jedna z czterech prowadzonych przez Marcela Mroczka i najbardziej niezależna. Jej spektakle eksplorują przede wszystkim rejony teatru fizycznego i pantomimy. Na warsztatach adeptom prze­kazywane są techniki Lecoqa, Meyerholda i Wachtangowa, fi­zyczne ćwiczenia dochodzą do elementów akrobatyki. Grupa pod obecną nazwą powstała w 2015 roku.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Nowego


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatrnowego@gmail.com;
Ewa Chmielewska: ewa.teatrnowego@gmail.com, tel. 517 403 094;
Dominik Smaruj dominik.teatrnowego@gmail.com, tel. 507 319 046


Teatr Nowego to dwuosobowa obecnie grupa działają­ca w Szczecinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sztuka Kultury. Grupa wyodrębniła się pierwotnie z Teatru Uhuru. Po kilku latach rozwinęła stałą działalność artystyczną, edukacyjną i animatorską, prowadzoną dziś przez Ewę Chmielewską i Do­minika Smaruja pod szyldem – od 2014 roku – Teatr Nowego. Teatr tworzy spektakle autorskie bazujące na własnych scena­riuszach, korzystające z wielu estetyk, skupiające się na bieżą­cych wydarzeniach społecznych, ale oparte przede wszystkim na aktorze. Nowego poza zdobyciem licznych nagród na festi­walach w Polsce, wyróżnieniem w konkursie „Dolina Kreatywna” organizowanym przez TVP i uzyskaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia występo­wało też w Irlandii, Francji, Niemczech i na Ukrainie.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Kingdom of Curvy Fork


Siedziba: Goleniów/Szczecin
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: (Maciej Ratajczyk) tel. 798 710 112,  thekingdomofcurvyfork@gmail.com


Kingdom of Curvy Fork zostało założone przez adeptów Teatru Brama; dziś trzon teatru tworzą Maciej Ratajczyk, Domi­nik Murach, Piotr Nykowski i Daniel Żmudziński. Ze względu na szerokie spektrum twórczych doświadczeń i zainteresowań członków grupy jej sceniczny język jest wypadkową eklektycz­nych poszukiwań formalnych i nie da się jednoznacznie sklasy­fikować – tym bardziej że spektakle dynamicznie się zmieniają dzięki strukturom otwartym na improwizacje. Obok działalno­ści artystycznej KoCF organizuje też w Goleniowie dwa festi­wale: Kingdom of Art (jego wcześniejsza nazwa, Goleniowska Gala Oskara, musiała zostać zmieniona po pisemnej interwencji Amerykańskiej Akademii Filmowej) oraz Goleniowskie Spotka­nia Teatralne Wolfram.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Teatr Abanoia


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: Konrad Pachciarek, Teatr Abanoia, ul. Pocztowa 27B/7, 70-361 Szczecin, teatrabanoia@gmail.com


Teatr Abanoia działa pod kierunkiem Konrada Pachciarka. Jest grupą w pełni niezależną, nie posiada osobowości praw­nej. Jego praca jest rodzajem nieustannego eksperymentu, po­szukuje autorskich form, czerpiąc inspiracje z wielu źródeł, od teatru fizycznego po rapsodyczny. Drugim filarem działalności grupy jest aktywność społeczna, realizowana w licznych warsz­tatach teatralno-terapeutycznych, pokazach spektakli i pracy z młodzieżą w szpitalach, domach dziecka czy ośrodkach wy­chowawczych (tu szczególnym punktem była realizacja przez Pachciarka i zespół Luxtorpeda średniego metrażu kinowego pod tytułem Father0 w Ośrodku Wychowawczym w Trzebierzy). W latach 2007-2014 Abanoia prowadziła Centrum Kultury Ma­nuartefaktura, przestrzeń otwartą dla młodych niezależnych twórców, do 2013 roku współorganizowała też Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT.

Kategorie
Teatry Zachodniopomorskie

Ośrodek Teatralny Kana


Siedziba: Szczecin
Rok założenia: 1979
Dane kontaktowe: pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5,
70-521 Szczecin, tel. 91 433 03 88, 91 434 16 51,
info@kana.art.pl, informacja i bilety: paula@kana.art.pl


Teatr Kana działa w Szczecinie od końca lat 70. XX wie­ku, od śmierci swego założyciela Zygmunta Duczyńskiego w 2006 roku prowadzony jest przez stworzony przez niego ze­spół aktorski i programowy. W swojej historii był wielokrotnie nagradzany, w tym prestiżowymi Fringe First i Critics Award na festiwalu w Edynburgu (spektakl Noc, 1994). Ze względu na wieloletnią działalność kulturotwórczą Kana funkcjonuje w strukturach publicznych jako instytucja kultury miasta Szcze­cina i organizacja pożytku publicznego (dlatego w Zachodnio­pomorskiej Offensywie Teatralnej pełni nadrzędną rolę w kwe­stiach formalno-organizacyjnych).

Charakterystyczna dla Teatru Kana jest otwartość na autorskie projekty artystyczne jego członków przy zachowaniu wewnętrznej spójności linii programowej. Stąd dzisiejsze działania sygnowane szyldem Kany to często spektakle inicjowane przez część zespołu (Projekt: Matka, najnowszy Projekt: Ojciec) lub pojedynczych artystów (performatywna gawęda Margarete Janka Turkowskiego, społeczna akcja performatywna Pobyt tolerowany Weroniki Fibich). Kana chętnie łączy działalność artystyczną i społeczną, koncentrując się na bieżących społecznych problemach i wychodząc od projektów badawczych, skupionych m.in. na kwestii lokalnej tożsamości, jednak obok autorskich scenariuszy nie unika też adaptacji (Lailonia wg Kołakowskiego).

Obok własnej działalności artystycznej dwa główne filary pracy Kany to upowszechnianie i promocja kultury (głównie za sprawą festiwalu „Spoiwa Kultury” i cyklicznych projektów: warsztatowego „Okno – zbliżenia” czy skupionego na muzyce tradycyjnej „Wokół tradycji”) oraz edukacja kulturalna (m.in. współorganizacja Akademii Teatru Alternatywnego i udział w projekcie „EKDUS – edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych” w charakterze lidera regionu).

Teatr Kana wspiera też organizacyjnie międzynarodowy festiwal Kontrapunkt, stąd od kilku lat w jego programie znajduje się blok „ZOT na Kontrapunkcie”, prezentujący festiwalowej publiczności dokonania zrzeszonych w organizacji teatrów offowych.

Przez wiele lat w radzie programowej Kontrapunktu zasiadał Janek Turkowski. Kana organizowała ZOT na Kontrapunkcie, natomiast teraz jest to oddzielna linia programowa, za którą w całości Kana jest odpowiedzialna, czyli „Off-Kontrapunkt”, gdzie zapraszane są do prezentacji spektakli zespoły z całej Polski. 

Myślę, że super jakby dało się dopisać jeszcze więcej o działalności Weroniki Fibich i Janka Turkowskiego, jesteśmy też tegorocznym beneficjentem Lata w Teatrze. 

SPEKTAKLE