Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Amatorski Bez Kurtyny


Siedziba: Mosina
Rok założenia: 2013
Dane kontaktowe: tel. 618 132 332, 721 300 028


Teatr Amatorski bez Kurtyny tworzy czternaścioro akto­rów amatorów. Jak dotąd wystawili oni tylko jeden spektakl: Pchłę Szachrajkę w reżyserii Danuty Nowak-Połczyńskiej. Zdoby­li jednak sporą lokalną popularność, na każde przedstawienie w Mosinie przychodziło ponad dwieście osób. W listopadzie 2016 roku uczestniczyli w Melpomenie – Konkursie Teatrów Amatorskich w Środzie Wielkopolskiej, gdzie otrzymali spe­cjalnie dla nich utworzoną nagrodę Petarda Prix, przyznaną za energię grupy i moc rozbawiania publiczności.

Kategorie
Śląskie Teatry

Zdarte Pięty


Siedziba: Chorzów
Rok założenia: 2013
Dane kontaktowe: tel. 506 271 604, fraszka99@gmail.com


Zdarte Pięty to amatorska grupa teatralna, powstała w III Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie. Jej członkowie postanowili oderwać się na chwilę od szkolnej rutyny. Nie ma tu określonych zasad, reżysera, scenarzysty ani scenografa. Wszystko tworzą razem, wymieniają się pomysłami, dobrze się przy tym bawią i improwizują, chcąc przy tym, by publiczność równie dobrze bawiła się wraz z nimi. Zespół ma na swoim kon­cie trzy spektakle: Było dobre (2014), Zbrukani fortuną (2015) oraz Na początku był beton (2016). Mieli okazję wystąpić, m.in. na festiwalu Teatromania w Bytomskim Centrum Kultury, na X Biesiadzie Teatralnej w Pałacu Młodzieży w Katowicach, festiwa­lu OHO w Zabrzu, a także w Teatrze Korez w Katowicach. Skład zespołu jest niezmienny od 2013 roku: Martyna Fras, Paulina Ję­drzejczyk, Daria Kasprzak, Marcin Knysok, Martyna Nibisz, Grze­gorz Opolski, Mateusz Strama, Karol Wylot, Sebastian Wylot.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Parabuch


Miejsce: Warszawa
Sala: sala w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Jakuba Jasińskiego w Warszawie (78 miejsc)
Rok założenia: 1984
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30-35
Dane kontaktowe: LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa,tel. 501 581 624, jarycho333@gmail.com

http://www.teatrparabuch.pl/


Amatorski Teatr Parabuch to zespół aktorski skupiający ludzi różnych profesji. Siedziba teatru mieści się w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Zespół istnieje od 1984 roku, a jego założycielami są: Ryszard Jakubisiak, Agnieszka Puchała, Piotr Wawer, Paweł Kantorek, Andrzej Puchała. Na początku zespół związany był ze środo­wiskiem kolejarskim (stąd nazwa zaczerpnięta z Lokomotywy Juliana Tuwima), obecnie jest to teatr niezależny. Przez ponad trzydzieści lat działalności przez zespół Parabuch przewinęło się ponad 130 osób. Niektóre z nich zostały aktorami zawodo­wymi, prezenterami radiowymi i dziennikarzami.

Teatr ma w swym dorobku ponad osiemdziesiąt pre­mier, głównie komedii realizowanych zgodnie z Horacjańską dewizą ridentem dicere verum – „śmiejąc się, mówić prawdę”. Grupa wystawia sztuki klasyczne oraz współczesne. W bieżą­cym repertuarze znajdują się np. Dożywocie Fredry, Serenada Mrożka, Dworzec Derkaczewa, Sen nocy letniej Szekspira, Podróż do wnętrza pokoju Walczaka. Grupa występuje w Polsce i za gra­nicą, na swoim koncie ma ponad 1200 przedstawień. Zespół był wielokrotnie nagradzany na festiwalach, a jego aktorzy wyróż­niani za wysoki poziom sztuki aktorskiej. Teatr nie ma żadnej formuły instytucjonalnej, co za tym idzie, finansuje się jedynie ze środków własnych.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy


Siedziba: Stalowa Wola
Rok założenia: 1946
Sala: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Aktualna liczebność zespołu: 18
Dane kontaktowe: ATD, Miejski Dom Kultury,
ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 09 50

https://www.facebook.com/Amatorski-Teatr-Dramatyczny-im-J%C3%B3zefa-%C5%BBmudy-190432640974371/


Amatorski Teatr Dramatyczny powstał w 1946 roku przy Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola. Jego założy­cielem był Józef Szporna, który zrealizował około 15 premier. Sławę i rozgłos przyniósł zespołowi Józef Worek Żmuda, chary­zmatyczny reżyser i wybitny aktor, który przygotował z człon­kami Teatru ponad 40 przedstawień. Po jego śmierci teatr po­stanowił przyjąć jego imię.

Obecnie zespół liczy 18 osób w wieku 17-75 lat, najstar­si członkowie brali udział w blisko 50 premierach. Od zawsze ATD sięgał po teksty dramatyczne, bajki, ludowe opowieści, by w końcu zdecydować się sięgnąć do historii jego aktorów i uczynić z ich doświadczeń scenariusz spektaklu teatralnego. Stało się tak za sprawą Anety Adamskiej (patrz Teatr Przedmie­ście). Aktorka-reżyserka fascynuje się historiami życiowymi swoich aktorów i po blisko 65 latach działalności ADT współ­tworzy spektakl o łączeniu życia z działalnością w Teatrze. Prze­tańczyć zmierzch to wspomnienia twórców po latach, które łączą się w zaskakującą całość, epatującą ciepłem i szczerością. Adamska nie stawia na wielki efekt wizualny, proponuje spo­kojny i piękny spektakl o przemijaniu, potrzebie atencji i wy­spowiadania się, nim zapadnie zmierzch.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Puławski Teatr Amatora


Siedziba: Puławy
Rok założenia: 2005
Sala: Sala widowiskowa (525 miejsc) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
Dane kontaktowe: tel. 81 886 20 24, 81 887 96 02, teatr.pulawy@gmail.com

https://www.facebook.com/Teatr.Pulawy


Teatr ten jest kontynuacją idei Puławskiego Teatru Ama­torów, jednego z najdłużej działających teatrów amatorskich w powojennej Polsce, założonego w 1949 roku przez Zbignie­wa Kędzierskiego i Mariana Wolskiego, a działającego do roku 1989 (w jego szeregach debiutował m.in. Marian Opania). Jego repertuar zasadzał się na inscenizacji klasycznej i współczesnej dramaturgii polskiej (Mrożek, Fredro, Grochowiak, Iredyński) i światowej (Dürrenmatt, Strindberg), jak również teatru poezji i kabaretu literackiego. W 2005 roku, po przerwie spowodo­wanej śmiercią założycieli Teatru, Ryszard Stępień, wieloletni aktor PTA, wznowił działalność grupy, zmieniając jej nazwę na Puławski Teatr Amatora, dochowując jednak wierności idei te­atru różnorodnego gatunkowo i stawiającego ważne pytania. W repertuarze znalazły się takie sztuki jak: Trzy zbiry Dario Fo, Wysiadywaczka Stefanii Grodzieńskiej, Remont Andrzeja i Janu­sza Kondratiuków, Nondum Lidii Amejko. Zrealizowano także widowisko oparte na poemacie heroikomicznym F. D. Kniaźnina Balon w reżyserii Renaty Siedlaczek i Ryszarda Stępnia, a także zabawę teatralną Prima contra aprilis. Pod auspicjami teatru odbywały się także wieczory poezji. Puławski Teatr Amatora prowadzi regularne zajęcia w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, którego jest częścią. Zajęcia mają pomóc opanować podstawowe umiejętności aktorskie, kładą także nacisk na lite­raturę polską i światową. Teatr, skupiając osoby w różnym wie­ku, przygotowuje średnio jedną, dwie premiery w roku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Nasz


Siedziba: Bełżyce
Rok założenia: 1987
Sala: Sala w Miejskim Domu Kultury (200 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 30
Największa impreza: Scena Dramatyczna Bełżyce
Dane kontaktowe: tel. 81 516 27 67, teatrnasz@gmail.com

http://teatrnasz-belzyce.ugu.pl/


Amatorski teatr powstały z inicjatywy Ireny Kawy, na­uczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach, oraz dyrek­tora i pracowników Miejskiego Domu Kultury. Pierwszy zespół rekrutujący się z uczniów Zespołu Szkół w Bełżycach (wśród nich byli między innymi: Anna Król, Artur Koksanowicz, Bea­ta Lizut, Grzegorz Szymański) prowadził Józef Kasprzak, który do dziś pozostaje kierownikiem teatru, a także pełni funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Od 1991 roku teatr organizuje imprezę Scena Dramatyczna Bełżyce, na której spotykają się offowe i amatorskie grupy z całego kraju. Przegląd nie ma charakteru konkursowego. W repertuarze teatr sięgał zarówno po klasyczne sztuki, jak chociażby Skąpiec czy Moralność pani Dulskiej, nie omijał również współczesnej prozy (przykładem Cena na podstawie Waldemara Łysiaka), a także zajmował się autorskimi realizacjami Kasprzaka, jak w przypad­ku spektaklu Vita nostra. W teatrze grają zarówno dorośli, jak i młodzież. Jako jednostka przynależna do Miejskiego Domu Kultury teatr prowadzi regularne zajęcia.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Ziemi Chełmskiej


Miejsce: Chełm
Rok założenia: 1906 (2010)
Sala: Sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury (500 miejsc)
Największa impreza: Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich
Dane kontaktowe: tel. 82 563 00 81 wew. 308, tzch@chdk.chelm.pl

https://chdk.chelm.pl/tzch


Jeden z najdłużej działających teatrów amatorskich w Polsce – jego pierwszą premierę datuje się na rok 1906. Od tego czasu działał nieprzerwanie przez 85 lat, wystawiając ponad 220 sztuk, grając 1000 przedstawień i angażując w pra­cę około 400 osób. Teatr zawiesił działalność w 1991 roku po śmierci reżysera Czesława Dopieralskiego. Powrócił do regu­larnej aktywności w roku 2010, reaktywowany przez Chełmski Dom Kultury. Pierwszą premiera byli Radcy pana radcy Michała Bałuckiego w reżyserii Barbary Szarwiło i Sławoja Czarnoty, któ­rzy pełnią aktualnie obowiązki reżyserskie. Szarwiło jest ponad­to głównym instruktorem teatru. W jego repertuarze znajdują się także farsy i komedie, jak Mayday Raya Cooneya czy Week­end z R. Robina Hawdona, ale i propozycje klasyczne, jak Opo­wieść wigilijna według Charlesa Dickensa. Teatr działając przy Chełmskim Domu Kultury ma swój udział w organizowanych od 2012 roku Ogólnopolskich Spotkaniach Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. Spektakle teatru są biletowane.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Trzecia Środa


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2012
Sala: Centrum Inicjatyw Artystycznych (CIA)
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: tel. 508 167 187, trzecia.sroda@gmail.com

https://www.facebook.com/trzeciasroda/


Teatr powstał w ramach warsztatów dla osób dorosłych przy Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. Najpierw nosił nazwę Druga Środa. Zmiana nazwy stała się symbolem usamo­dzielnienia się zespołu, który obecnie jest niezależnym teatrem amatorskim. Do zespołu artystycznego należą: Katarzyna Bła­hut, Katarzyna Burnat, Agata Górkiewicz, Jacek Jeziorski, Joan­na Klima, Stanisław Kamiński, Karolina Skalska, Agata Szakiel. Teatr prowadzi obecnie Marcin Misiura, który także reżyseruje nowe przedstawienia. Wcześniej dla teatru reżyserowali Piotr Para i Mary Sadowska.

Teatr tworzą osoby niezwiązane z tą sztuką zawodowo, dlatego większa część czasu w ramach spotkań-prób poświę­cona jest doskonaleniu warsztatu. Premiera spektaklu kończy przygotowania trwające cały semestr. Przy tym grupa nie stroni od eksperymentowania z różnymi formami teatralnymi (np. te­atrem ruchu), ma też już doświadczenie w tworzeniu własnych scenariuszy.

Do tej pory teatr zrealizował siedem spektakli: Bajki zna­ne, ale dziwne, reż. P. Para (2012), Serenada, reż. P. Para (2013), Pinokio, reż. P. Para (2013), Klaunie, a Ty tu(ł)?, reż. P. Para (2014), Owady, reż. P. Para (2014), Zanim, reż. M. Sadowska (2015), 18’S 57’E, reż. M. Sadowska (2016).