Kategorie
Śląskie Teatry

Teatr OdRuchu


Siedziba: Tychy, Bytom
Rok założenia: 2016


Został utworzony we wrześniu 2016 roku przez Monikę Szydłowiecką i Michała Miszę Czornego. W skład zespołu aktorskiego wchodzą wieloletni aktorzy tyskiego Teatru Ruchu WAMPA oraz studenci Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (dawna PWST) Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Teatr od początku pracuje według swojej autorskiej metody, zarówno w sferze doboru własnego repertuaru jak i metod pracy nad spektaklem. Teatr ten próbuje na równi połączyć różne środki wyrazu artystycznego takie jak: ruch, słowo, taniec – a w szczególności polska technika tańca współczesnego. 27 października w Teatrze Małym odbyła się premiera pierwszego spektaklu teatru OdRuchu „Deklaracja 6888” w reżyserii Michała Miszy Czornego i Moniki Szydłowieckiej. Później spektakl prezentowany był na licznych festiwalach min. Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Kontestacje w Lublinie, Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych Off Sytuacje w Poznaniu. Spektakl „Linoleum” to druga produkcja teatru.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Śląskie Teatry

Studio MusicaLOWE


Step Tomasza Micha

Siedziba: Chorzów
Rok założenia: 2005
Dane kontaktowe: tel. 32 349 78 84/63, natalia@chck.pl


Studio MusicaLOWE Step założone zostało w 2005 roku pod nazwą Show Taneczne STEP przez Tomasza Micha. Od po­czątku istnienia jego znakiem rozpoznawczym są pokazy tańca irlandzkiego oraz układy inspirowane musicalami. Pierwszym samodzielnym przedsięwzięciem zespołu był spektakl Skóra i lateks (2010), inspirowany muzyką z musicali lat 60., 70. i 80. Za ten spektakl Tomasz Mich dostał nominację do nagrody „Złotej Maski” Województwa Śląskiego za choreografię. Na swoim koncie zespół posiada również Szyszymorę (2012) – spektakl oparty na legendach i baśniach irlandzkich, który łączy w sobie taniec irlandzki i współczesny (współpraca z Jagodą Itman), Rewię Sylwestrową Od Sinatry do Prince’a w re­żyserii Tomasza Micha (2013), a także spektakl Gwiazda (2013) – efekt współpracy Tomasza Micha ze scenarzystką i reżyser­ką Aliną Moś-Kerger. Najnowszą produkcją jest Kochaj i tańcz (2015) na podstawie książki Manuli Kalickiej w reżyserii i cho­reografii Tomasza Micha, scenariusz: Alina Moś-Kerger.

Kategorie
Pomorskie Teatry

DzikiStyl Company


Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 2010
Dane kontaktowe: dzikistylcompany@wp.pl


DzikiStyl Company to kolektyw taneczny powstały w 2010 roku z inicjatywy tancerzy, choreografów i instrukto­rów tańca Wiolety Fiuk i Patryka Gackiego. Zespół łączy różne estetyki tańca – moderne, breakdance i balet – układające się w charakterystyczną i rozpoznawalną na gruncie polskiego teatru tańca metodę, którą jej twórcy określają mianem „ar­chitektury ruchu”. Fiuk i Gacki współpracują z licznym gronem twórców, wśród których są Adam Nalepa, Jakub Roszkowski, Magdalena Boć, Maciej Pawłowski, Katarzyna Z. Michalska, Maciej Szupica, Stefan Wesołowski, Helena Ganjalyan, Leszek Bzdyl, Mariola Ordak, Marcin Mirowski, Dominika Dwernicka, Maja Zaleska, Mikołaj Wieczór, Kamil Kowalski, Marcin Powszuk, Natalia Madejczyk czy Michał Łabuś.

Zespół współpracuje z Teatrem Wybrzeże (między innymi przy tworzeniu choreografii do przedstawień Adama Nalepy – Nie-Boskiej komedii, Czarownic z Salem i Faraona) oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni, z którym artyści zrealizowali szereg przedstawień (w tym najnowszą produkcję Muzycznego – No­tre Dame de Paris).

Fiuk i Gacki od początku swojej autorskiej działalności regularnie tworzą spektakle teatralne – poruszające tematy społeczno-polityczne, ale także mocno zakorzenione w kulturo­wych kontekstach: realizowane w 2011 roku Dzieci innego boga poruszają temat uzależnień wśród młodzieży, przedstawionych w poetyce surrealistycznej; 7.2 z 2013 roku inspirowane jest motywami z Boskiej komedii Dantego; Wacław N. z 2014 roku jest poetycką, fragmentaryczną biografią wybitnego tancerza, a zarazem próbą odpowiedzi na pytanie o związek sztuki i sza­leństwa.

Fiuk i Gacki tworzą spektakle we współpracy z gdyńskim Teatrem Muzycznym (The Pale Fox z 2014 roku, prezentowany na Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego) i gdańskim Klubem Żak (Radio Żelaza z 2015 roku i Uchodźcy/Testigo Documenta­ry z 2016, spektakle prezentowane na scenie Klubu w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca).

W swoich najnowszych spektaklach DzikiStyl rezygnuje z wcześniejszej ornamentacyjności scenograficznej, a fragmen­taryczną narrację zastępuje liniowością. W ostatnich przedsta­wieniach na plan pierwszy wysuwa się powaga podejmowa­nych tematów społeczno-politycznych. Ich cechą charakte­rystyczną jest unikalny, wypracowany na gruncie zderzenia rozmaitych estetyk styl tańca.

DzikiStyl prezentuje swoje spektakle na scenach Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Klubu Żak w Gdańsku. Poza Trójmia­stem ich przedstawienia prezentowane są w ramach festiwali, przeglądów i projektów w całym kraju.

Kategorie
Pomorskie Teatry

Sopocki Teatr Tańca


Siedziba: Sopot
Rok założenia: 1998
Dane kontaktowe: Sopocki Teatr Tańca, Teatr na Plaży, Al. Franciszka Mamuszki 2, 81-718 Sopot, tel. 504 302 449, 501243694, sopot.dance.theatre@gmail.com


Sopocki Teatr Tańca, jeden z najbardziej cenionych, uty­tułowanych i rozpoznawalnych teatrów tańca w Polsce, powstał w 1998 roku z inicjatywy Joanny Czajkowskiej oraz Jacka Kraw­czyka i do 2010 roku nosił nazwę Teatr Okazjonalny. 

Joanna Czajkow­ska, tancerka, choreograf, pedagog i teoretyk tańca, laureatka prestiżowych nagród w dziedzinie kultury i tańca oraz członek ZASP, związana była z Teatrem Patrz Mi Na Usta i Gdańskim Te­atrem Tańca Wojciecha Mochnieja. Jako niezależny choreograf zadebiutowała w 1997 roku. Jest twórczynią blisko pięćdziesię­ciu choreografii do przedstawień Teatru Okazjonalnego i So­pockiego Teatru Tańca. Współpracowała z teatrami w Polsce i za granicą, brała udział w licznych projektach krajowych i między­narodowych (między innymi w odbywającym się w pięciu kra­jach Eurodynamics). Jako pedagog technik tańca współczesne­go i poszerzania świadomości ciała pracuje według autorskiej metody. Jest dyrektorem zespołu STT.

Jacek Krawczyk, aktor, tancerz, pedagog i wykładowca akademicki tańca, był związany z Teatrem Ekspresji Wojcie­cha Misiury. Współpracował z wieloma teatrami alternatyw­nymi i instytucjonalnymi, między innymi z Teatrem Miejskim w Gdyni, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Nowym w Słupsku, Bałtyckim Teatrem Tańca. W 2008 roku zrealizował spektakl Infanta dla niemieckiego Go­erlitz Tanz Theater.

Oprócz Czajkowskiej i Krawczyka zespół STT tworzą tan­cerki Barbara Pędzich, Joanna Nadrowska, Kalina Porazińska, Grażyna Słaboń i Dorota Zielińska.

Sopocki Teatr Tańca zrealizował do tej pory blisko pięć­dziesiąt przedstawień teatralnych, ostatnie z nich to 2TWARZE (2014) inspirowane ideą Teatru Okrucieństwa Antonina Artau­da, autoironiczna i autotematyczna Bajadera (2014), Essentia (2015), spektakl poruszający się wokół destrukcyjnych i kre­atywnych możliwości żywiołu, Octopus. Mów do mnie (2015) zrealizowany z udziałem Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza, inspirowane twórczością Samuela Becketta OHIO. Wszystko co widać (2015) oraz reinterpretujące twórczość Felliniego Coś pięknego z 2016 roku.

Przedstawienia STT charakteryzuje mocne osadze­nie w kontekstach kulturowych, które twórcy każdorazowo analizują i przetwarzają w obrębie danego spektaklu. Podej­mowany temat zawsze ma charakter swobodnej autorskiej impresji. Przedstawienia STT mają bardzo plastyczną formę, pieczołowicie wystylizowaną, a czasami – celowo przestylizo­waną. Koncepcja każdego z przedstawień zawsze oparta jest na nadrzędnej idei, temacie, do którego konstruowany jest ruch i choreografia.

STT współpracuje z szeregiem artystów; wśród nich są między innymi Monika Grzelak i Przemysław Wereszczyński, Iwona Gilarska, Maria Miotk, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz.

STT realizuje program edukacyjno-teatralno-taneczny „Spotkania ze sztuką tańca”, w ramach którego prowadzone są działania skierowane do zawodowych tancerzy, amatorów, prezentowane są spektakle teatralne wraz z merytoryczną obu­dową w postaci dyskusji ze specjalistami. W STT prowadzone są warsztaty tańca współczesnego z elementami sztuk walki oraz warsztaty poszerzania świadomości ciała.

SPEKTAKL

Kategorie
Pomorskie Teatry

Teatr Dada von Bzdülöw


Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 1992
Dane kontaktowe: Teatr Dada von Bzdülöw, ul. Św. Ducha 26/30/13, 80-834 Gdańsk, tel. 501 763 066, 604 880 558,


Leszek Bzdyl, tancerz, aktor, choreograf, reżyser i dyrek­tor artystyczny Teatru Dada, tworzy nieprzerwanie od 1987 roku. Był aktorem Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego i Teatru Ekspresji Wojciecha Misiury. Stworzył kilkadziesiąt autorskich przedstawień i choreografii. Brał udział w licznych projektach międzynarodowych, takich jak Landscape X (Sztokholm, 1997), In the body i Papugaj (Bałtycki Uniwersy­tet Tańca – Gdańsk, 2000), Drop Dead Gorgeous (koprodukcja Teatru Dada z Vincent Dance Theatre z Wielkiej Brytanii, 2001), Kilka błyskotliwych spostrzeżeń − Trans Danse Europe (Avignon, Bruksela, Helsinki, Praga, Reykjavik, 2003/2004), Out of Bounds/ Faktor T (Dance Advance, Filadelfia, USA, 2007/2008) czy Co­-operacja (CDN −Paryż, Festiwal La Batie − Genewa, Opera, 2006). Od początku artystycznej działalności współpracuje z ze­społami i twórcami z całego kraju (Piotr Cieplak, Zbigniew Brzo­za, Gabriel Gietzky, Jarosław Gajewski, Edward Wojtaszek, Paweł Szkotak, Jacek Głomb, Waldemar Śmigasiewicz, Paweł Kamza, Sławomir Batyra). Zainicjował wiele projektów artystycznych, warsztatów i kursów. Jest twórcą Gdańskiej Korporacji Tańca.

Katarzyna Chmielewska, tancerka, choreografka, nauczy­cielka tańca, a od 2008 roku prezeska Stowarzyszenia Dada von Bzdülöw, jest autorką kilkudziesięciu autorskich choreografii. Od początku działalności artystycznej współpracuje, realizu­jąc choreografie i ruch sceniczny, z teatrami dramatycznymi z całej Polski (między innymi Teatr Miejski w Gdyni, Teatr Wy­brzeże w Gdańsku, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Powszech­ny w Krakowie, Teatr Jaracza w Olsztynie, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu). Współtworzyła spektakle z Melissą Monteros, Avi Kaiserem, Tatianą Baganową, Roberto Olivanem, Chiharu Mamiya-Jędrzejewską. Prowadzi lekcje technik tańca współcze­snego i improwizacji.

Od początku swojej działalności Teatr Dada zrealizował blisko pięćdziesiąt przedstawień; do najnowszych należą Fak­tor T (2008), Caffe Latte (2009), Czerwona trawa (2009), Le Sa­cre (2010), Duety nieistniejące (2011), Enclave 4/7 (2014), Intro (2015), Strategia (mimowolna reaktywacja) i Why don’t you like sadness (2016). Zespół wypracował wyjątkową i rozpoznawalną na polskich i światowych scenach estetykę – perfekcję choreo­grafii połączoną z wnikliwym, interdyscyplinarnym podjęciem tematu. W przedstawieniach Dada ruch jest istotnym narzę­dziem teatralnej ekspresji, jednak nigdy nie stanowi wartości samej w sobie. Przedstawienia Dada to zawsze przede wszyst­kim opowieść – uwikłana w teksty kultury, literaturę i sztukę, będąca każdorazowo intelektualnym wyzwaniem dla widza. To narracje, w których gatunki i formy przenikają się wzajem­nie, wkraczają niejednokrotnie w przestrzeń metateatralną, odchodzą od tego, co sztywne, ramowe, zdefiniowane. Twórcy posługują się pastiszem, groteską, ich inspiracją są działania da­daistów. Nierzadko spektakle Dada mają charakter ironicznie autotematyczny.

Przez lata Teatr Dada współpracował z tancerzami z Trój­miasta i całej Polski; dla wielu z nich doświadczenia zdobyte u Bzdyla i Chmielewskiej stały się podbudową własnych zespo­łów, współtworzących obecnie trójmiejską i krajową scenę tań­ca. Obecnie w spektaklach Dada występuje kilkunastu tance­rzy – Anna Steller, Filip Szatarski, Tatiana Kamienicka, Ula Zerek, Katarzyna Ustowska, Julia Mach, Radek Hewelt, Dawid Lorenz, Rafał Dziemidok, Dominika Knapik, Sebastian Flegiel. Ponadto Dada współpracuje z takimi twórcami jak Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, Michał Kołodziej, Maciej Chojnacki, Maciej Salamon, Wojciech Mazolewski czy Jacek Staniszewski.

W 2002 roku Teatr Dada zainicjował Trójmiejską Korpora­cję Tańca, festiwal teatrów tańca i tańca współczesnego, wspie­rając środowisko trójmiejskich tancerzy. Projekty TKT pokazy­wane są na scenie Klubu Żak w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Od 2008 roku Teatr związany jest z Teatrem Wybrzeże, na Scenie Malarnia mają miejsce premiery spektakli zespołu. W 2012 roku Dada rozpoczął projekt „Dada Hub” (we współ­pracy z MCKA Zatoka Sztuki w Sopocie), punkt ogniskowy, w którym prowadzone są działania edukacyjne i warsztatowe.

Od 2012 roku zespół ma swoją siedzibę w Bibliotece Tańca (Gdańsk/Wrzeszcz), gdzie realizowane są rezydencje ar­tystyczne i warsztaty.

SPEKTAKLE

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Tańca Zawirowania


Miejsce: Warszawa
Sala: Scena przy ul. Belwederskiej 20/22 (60 osób)
Rok założenia: 2005
Aktualna liczebność zespołu: 7
Dane kontaktowe: tel. 790 555 309, ttzawirowania@gmail.com

https://www.zawirowania.pl/


Grupa działająca w ramach Fundacji Scena Współczes­na. Składa się z tancerzy o wykształceniu baletowym i takich, którzy zdobywali szlify na warsztatach tańca współczesnego. Teatr tworzy autorskie spektakle, opowiadające o emocjach za pomocą ruchu. Ambicją twórców jest tworzenie spektakli narracyjnych, fabuł opowiadanych poprzez taniec. Liderką ze­społu jest Elwira Piorun, była solistka Teatru Wielkiego, mająca za sobą karierę także na deskach teatrów niemieckich; obecnie zajmuje się również choreografią i szkoleniem młodych tance­rzy. Z teatrem współpracuje reżyser Włodzimierz Kaczkowski. Wśród innych artystów związanych z grupą znaleźć można Szymona Osińskiego, Bartka Figurskiego, Karolinę Kroczak i Katarzynę Kizior.

Teatr prowadzi także działalność edukacyjną – w Akade­mii Tańca Zawirowania odbywają się stałe zajęcia i warsztaty których efektem są spektakle wieńczące pracę młodych tance­rzy. W repertuarze znajdują się obecnie między innymi: Wybieg, Rust&Engage, Zbliżenia, Innocent when you dream. Teatr jest również organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Tańca Zawirowania, który odbywa się w Warszawie od 2005 roku. Grupa utrzymuje się z grantów, dotacji i darowizn.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Tańca Test


Miejsce: Warszawa
Sala: w Ośrodku Działań Artystycznych Dorożkarnia (do 90 miejsc)
Rok założenia: 2005
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: izkaborkowska@poczta.onet.pl,  testowe.love@gmail.com

https://www.facebook.com/teatrtancatest


Teatr Tańca Test powstał w 2005 roku w Ośrodku Działań Artystycznych Dorożkarnia – gdzie działa do tej pory. Oprócz choreografii estradowych, z którymi grupa występuje na kon­kursach i festiwalach w Polsce i za granicą, w swoim repertua­rze ma również spektakle teatralno-taneczne: Music call (2006), Alegria town (2007), Magazyn 2084 (2008), Tak trudno… (2010), Dance-dance-dance (2012), NO RULES (2014), Punkt Widzenia (2015). W dorobku ma także widowiska plenerowe, jak np. Wieczór z Alicją, Dancing oraz najnowsze Podróże Alicji. Zespół współpracuje też przy różnego rodzaju eventach, spotkaniach biznesowych, weselach oraz wydarzeniach kulturalnych. Wszystkie choreografie i spektakle są autorskimi projektami Izabelli Borkowskiej i Darka Sikorskiego. Zespół wielokrotnie brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach (tanecznych i teatralnych), zdobywając wiele na­gród i wyróżnień, m.in. na Global Education Festival (Włochy), No World Dance Cup (Austria), Dancing On The Edge Festival (Holandia), Barcelona Dance Award (Hiszpania), New Prague Dance Festival (Czechy). Jako zespół artystyczny ODA Dorożkar­nia teatr partycypuje w budżecie tej instytucji, czerpie również środki finansowe z programów grantowych.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

TT NTF


NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej

Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2000
Dane kontaktowe: tel. 603 648 109, teatr@ntf.pl, ntf.pl


Małgorzata Matuszewska (tancerka i choreograf specjali­zująca się w technikach tańca hiszpańskiego) rozpoczęła autor­ską twórczość teatralną w roku 1998 spektaklem pt. Al-Andalus, opracowanym w oparciu o poezję Federica Garcíi Lorki, zapre­zentowanym w Teatrze Nowym w Warszawie. W roku 2000 zre­alizowała pierwszy spektakl pod szyldem TTNTF, Solo Compás – tylko rytm, przygotowany w oparciu o technikę tańca flamenco i tanga argentyńskiego, zaprezentowany w siedzibie warszaw­skiego Teatru Academia. Projekty TTNTF prezentowane były na licznych festiwalach sztuki, m.in. na Festiwalu Sztuki Współ­czesnej Rozdroże w Warszawie, na festiwalu Ekspresje Cen­trum Sztuki Tańca w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Flamenco „Duende” w Poznaniu, Festiwalu Sztuki Niezależnej „Re:wizje” w Warszawie, Warszawskiej Scenie Tańca, Gdańskim Festiwalu Tańca, Warszawskich Dniach F.G. Lorki i wielu innych. 

Projekty TTNTF charakteryzuje łączenie elementów różnych kultur w jeden spójny środek wyrazu – w sferze tańca, teatru i muzyki – plastyczność, ciekawa kompozycja oraz udział zna­komitych twórców z poszczególnych dziedzin sztuki. Spektakle TTNTF często inspirowane są dziełami plastycznymi i stanowią rodzaj dialogu z interpretowanym dziełem i jego twórcą np. twórczość wybitnej rzeźbiarki Camille Claudel – spektakl Camil­le Claudel – Kyojo z roku 2002, łączący środki wyrazu zaczerp­nięte z technik hiszpańskich i japońskich, z udziałem tancerza butō Atsushi Takenouchi; Infantka… wedle Kantora – spektakl z roku 2009 inspirowany infantkami w twórczości genialnego artysty, twórcy teatru Cricot 2, Tadeusza Kantora, zrealizowany we współpracy z artystą plastykiem, wieloletnim aktorem Cri­cot 2 Andrzejem Wełmińskim; Miasto syren – nocny pociąg, per­formans i film tańca zrealizowany w 2012 roku na terenie daw­nego Dworca Głównego w Warszawie, inspirowany twórczością surrealisty Paula Delvaux. Aktualnie TTNTF stale współpracuje z Fundacją Tradycji i Transformacji Sztuki z Warszawy, założoną przez Małgorzatę Matuszewską, Instytutem Cervantesa w War­szawie, Baletem Dworskim Cracovia Danza oraz Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

Repertuar aktualny: Infantka… wedle Kantora, Danza española – spektakl zrealizowany w oparciu o różnorodne tech­niki tańca hiszpańskiego w połączeniu z obrazem filmowym, Miasto syren – nocny pociąg, performans realizowany w prze­strzeniach publicznych (np. dworce, muzea).

W ramach działań TTNTF, Fundacji Tradycji i Transformacji Sztuki oraz indywidualnie Małgorzata Matuszewska prowadzi liczne warsztaty tańca oraz wykłady dotyczące historii tańca hi­szpańskiego. W latach 2004-2013 prowadziła w Warszawie Stu­dio Tańca oraz organizowała wyjazdowe warsztaty artystyczne. Aktualnie we współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie realizuje cykle warsztatów tanecznych oraz projekty artystycz­ne jak np. Spotkania z Tańcem Hiszpańskim (minifestiwal), Bo­lero Feel (warsztaty o charakterze laboratorium).

Teatr utrzymuje się ze środków własnych oraz pozyska­nych na drodze konkursów miejskich i artystycznych, a także ze wsparcia instytucji kultury.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr O. de. la.


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: ul. Legionów 11/3, 35-111 Rzeszów, 
tel. 698 682 317, odelateatr@gmail.com


Teatr o.de.la powstał w 2014 roku, a od 2018 funkcjonuje w ramach Fundacji Teatr o.de.la. Założycielką i choreografką Teatru jest Marta Bury, koordynatorem pracy Tomasz Kuliberda.

Marta Bury jest socjolożką, aktorką teatru lalek, choreografką teatralną. Od czterech lat jest freelancerką skupioną na pracy z ruchem. Autorka metody pracy z ciałem „stawanie się przestrzenią” w której barwne wizualizacje psychokinetyczne wykorzystuje do tworzenia choreografii. Jej prace są raczej instalacjami ruchowymi opartymi w dużej mierze na improwizacji i dzikości ciała.

Aktualny repertuar: „Uwaga” (2019) „Kraksa”(2019)

SPEKTAKLE

Kategorie
Małopolskie Teatry

Art Dance Company


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2009
Sala: Scena Pod Ratuszem
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: tel. 503 546 195, artdancecompanylike@gmail.com

https://www.facebook.com/ArDanceCompany/


Art Dance Company powstał w ramach Baletu Krakow­skiej Akademii Tańca. Zespół kierowany przez choreografkę Małgorzatę Dorosiewicz-Witczak złożony jest z absolwentów KTT, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfur­cie oraz tancerzy z dyplomami Związku Artystów Scen Polskich. Spektakle wystawia w różnych przestrzeniach krakowskich teatrów. Scena Pod Ratuszem była miejscem, gdzie prezento­wał się przez dwa sezony artystyczne w ramach Krakowskiej Kameralnej Sceny Baletowej. Zespół regularnie bierze udział w Krakowskich Nocach Teatru, w Partyturze na Ciało i Ruch, występował też w ramach Sceny Tańca Współczesnego Mło­dych w krakowskim Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Tancerze Art Dance Company brali udział w wydarzeniach arty­stycznych takich jak Expo Lifestyle w Warszawie, Festiwal Salsa Crystal w Wieliczce, Śląski Ogród Sztuk w Koszęcinie, a także w licznych imprezach komercyjnych na terenie całej Polski. Zespół stale pracuje nad nowymi projektami i choreogra­fiami zarówno solowymi, jak i grupowymi. Artyści współpracują z Filharmonią Krakowską, Letnią Szkołą Tańca Współczesnego w Koszęcinie, Operą Krakowską czy też Baletem Dworskim „Cracovia Danza”. Spektakle Art Dance Company osadzone są w technice tańca współczesnego, jazzowego oraz klasycznego. Zespół bierze udział w warsztatach na całym świecie, podej­muje pracę z różnymi artystami, chętnie bierze udział w inter­dyscyplinarnych projektach kulturalnych i wydarzeniach arty­stycznych.

Główną choreografką Art Dance Company jest Małgorza­ta Dorosiewicz-Witczak. W jej choreografii powstały trzy pierw­sze spektakle zespołu: Momenty (2009), Dancework (2009) oraz My life, my love, and… (2011). W następnych latach mogliśmy oglądać: sześć przez trzy (2012; choreografia Katarzyny Pamuły, Bernadetty Zwierowskiej, Magdaleny Wołoch, Karoliny Skarżyń­skiej, Agnieszki Witalisz), Niesione słowem (2013; choreografia K. Pamuły, B. Zwierowskiej i Marty Pałki) oraz W pogoni za szczęś­ciem w choreografii Kingi Szablowskiej (2014).