Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Autonomiczny


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2014
Sala: Regionalne Centrum Animacji Kultury
Dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra,
tel. 608 337 739, teatrautonomiczny@gmail.com

https://www.facebook.com/Teatr-Autonomiczny-409401929165324/


Teatr Autonomiczny powstał z inicjatywy Przemysława Grzesińskiego z Działu Literackiego Teatru Lubuskiego, autora spektaklu Po prostu Leon po prostu. Z założenia ma to być teatr, który, jak to określa jego twórca, „poszukuje człowieka indywi­dualnego”. Grupa działa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury, które zaistniało na mapie kulturalnej województwa lubuskiego w 1996 roku w wyniku połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Sztuk Widowiskowych i Ośrodka Folkloru.

Działalność Teatru Autonomicznego zainicjował spek­takl Mi(ś)strz jogi (scen. i reż. P. Grzesiński), którego prapremie­ra odbyła się 2 i 3 czerwca 2014 roku na deskach Lubuskiego Teatru. Udział w nim wzięło pięcioro doświadczonych, lecz nie­związanych zawodowo z teatrem aktorów: Natasza Iwaniszyn, Dorota Jankiewicz, Anna Przybyła, Adrianna Stoga, Grzegorz Irla. Opracowaniem muzycznym zajął się Damian Neogenn Lin­dner. W tej chwili to jedyna pozycja repertuarowa teatru, który poszukuje chętnych do poszerzenia zespołu artystycznego.

Teatr Baba został założony w 2016 roku przez pochodzą­cą z Gorzowa Julię Adamczyk, która przez pięć lat była związa­na ze Studiem Teatralnym przy Teatrze Osterwy, a następnie przyłączyła się do grupy teatralnej Konrada Stali w Grodzkim Domie Kultury.

Istniejący od tak niedawna zespół ma w swoim repertua­rze już dwa zrealizowane przedstawienia: Letarg oraz Cwaniary.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Rozrywki Trójkąt


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2010
Sala: przestrzeń Zaułku Artystów „Krzywy Komin”
Aktualna liczebność zespołu: ok. 14
Dane kontaktowe: Teatr Rozrywki Trójkąt,
ul. Fabryczna 13a, 65-410 Zielona Góra,
tel. 504 023 720, 501 768 493,
art@teatr-trojkat.pl, teatruhuru@wp.pl

https://www.teatr-trojkat.pl/


Teatr Rozrywki Trójkąt w 2010 roku założył absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, aktor i dziennikarz radiowy Artur Beling, autor książek Jak zostać Dobrym Magiem, a nie Złym Czarownikiem (2009) i Sztuka wystąpień publicznych (2010) oraz dwóch pod­ręczników: Teatr dla wszystkich – podstawy techniki scenicznej i Pantomima – podstawy. Teatr prowadzi wraz z Beatą Beling, absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, aktorką, reżyserką i autorką scenariuszy teatralnych.

Pierwszymi premierami teatru były: Ktoś pana uwielbia, panie Chopin (2010 – Rok Chopinowski) oraz Scenki z Zoszczenki (2010, reż. Grzegorz Matysiak). Zgodnie z nazwą teatr najczęś­ciej sięga po formy komediowe, chociaż w dorobku ma też spektakle poważniejsze. Gra niemal w całej Polsce.

Znaczna część premier w Teatrze Rozrywki Trójkąt prze­znaczona jest dla dzieci. Są to zazwyczaj przedstawienia kame­ralne, grane w składzie dwu – lub trzyosobowym, często in­teraktywne. W obecnym repertuarze znajdują się tak klasyczne pozycje jak: Szewc Dratewka, Księżniczka na ziarnku grochu, Kot w butach, ale też Mucha przed sądem i spektakl plenerowy dla starszych dzieci Wyspa piratów. Spektakle oprócz rozrywko­wego mają też wymiar edukacyjny. Taka jest chociażby Wielka tajemnica, której autorzy sięgają po interesujące wydarzenia z historii kraju. Dla dorosłych natomiast w ofercie znajdziemy autorski program kabaretowy Artura Belinga Teksty z niczego czyli z głowy, autorski program estradowy I nam wolno śpiewać też oraz przedstawienie Trzy świnki według Gunnara Hayena. W repertuarze są też monodramy i widowiska uliczne. Teatr prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych, w tym warsztaty reżyserii dla nauczycieli i instruktorów, przygotowania do kon­kursów recytatorskich, zajęcia pantomimy oraz teatru plastycz­nego i lalek.

Kategorie
Lubuskie Teatry

Inicjatywa Sceniczna Fruuu


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2009
Sala: klub Krzywy Komin
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: Lubuskie Warsztaty Improwizacji, Woodstockowe Warsztaty Improwizacji
Dane kontaktowe: Inicjatywa Sceniczna Fruuu,
ul. Fabryczna 13b, 65-410 Zielona Góra,
tel. 987 654 321, kontakt@fruuu.pl

http://fruuu.pl/


Inicjatywa sceniczna Fruuu pojawiła się w Zielonej Górze w 2009 roku. Ma otwarty charakter, więc liczba jej członków ciągle wzrasta. Obecnie to 11 osób. Wśród nich są m.in. aktor improwizujący i filmowy, kabareciarz, kompozytor, aktywista społeczny Kajetan Suder, muzyk Łukasz „Skrzypek” Dołęga, animator kultury, improwizator i kabareciarz Maciej Wojcie­chowski, trener technik improwizacji, aktor kabaretowy, coach Michał Malinowski oraz autor piosenek i działacz kulturalny Patryk Cyplik.

Grupa specjalizuje się w improwizacji scenicznej. W jej repertuarze znajdują się różne formy: od scenek odgrywanych na życzenie publiczności po całe improwizowane przedsta­wienia (Fruuustracje Henia) czy nawet improwizowany musical (West Side Sorry). Zespół bardzo często i chętnie występuje na różnych festiwalach improwizacji. Brał udział w Festiwalu Sztuk Niebanalnych i Festiwalu Sportów Teatralnych „3,2,1 Im­pro”. Oprócz tego uczestniczy w ogólnopolskiej „Impro Lidze” organizowanej przez Fundację Graj oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Członkowie Inicjatywy są pomysłodawcami i realizato­rami licznych warsztatów improwizacji, w tym tych najwięk­szych w Polsce, które odbywają się w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Przystanku Woodstock. Każdej jesieni zespół organizuje też cykl Lubuskie Warsztaty Improwizacji.