Kategorie
Pomorskie Teatry

Teatr 3.5


Siedziba: Sztum, Dzierzgoń
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: 82-440 Dzierzgoń, ul. Elbląska 7,
tel. 725 80 06 16, 665 32 06 16, teatr3.5info@gmail.com


Teatr 3.5 powstał w 2012 roku z inicjatywy Marka Kurkie­wicza, aktora związanego wcześniej z Teatrem Snów. Początko­wo Teatr działał w Sztumie, jednak po krótkim czasie przeniósł się do Dzierzgonia. Tam otrzymał wsparcie od Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, w którym działa do dzisiaj.

Teatr tworzy głównie spektakle plenerowe i uliczne, cza­sami jednak korzysta z tradycyjnych zamkniętych przestrzeni. Przedstawienia Teatru 3.5 skupiają się na plastyce i wyrazistości oprawy wizualnej, operują językiem metaforycznym, ich pod­stawą są improwizacje ruchowe. Twórcy opierają się teatralnym schematom i ramom, przedstawienia Teatru mają charakter eksperymentalny, przekraczający, a w warstwie tematycznej – społecznie zaangażowany.

Teatr 3.5 debiutował w 2012 roku etiudą Małe oczy; kolej­ne zrealizowane przez zespół spektakle to Przeniesienia, Świę­to wody, Przechadzka, Imaginarium, Śnienia, Inżynieria marzeń i monodram Ja Brat oraz monodram dla przestrzeni ulicznej Międzyczas; we wszystkich zagrał zespół składający się z dzierz­gońskiej młodzieży.

W 2015 roku Teatr zainicjował powstanie Wytwórni Kultu­ry Bo-Tak, której celem jest skupianie ludzi teatru i kultury oraz prowadzenie działań twórczych i edukacyjnych.