Off-Baza

Teatr 3.5


Siedziba: Dzierzgoń
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: 82-440 Dzierzgoń, ul. Różana 4,
tel. 665 32 06 16, 665 27 06 16   teatr3.5info@gmail.com


Teatr 3.5 powstał w 2012 roku z inicjatywy Marka Kurkie­wicza, aktora związanego wcześniej z Teatrem Snów. Początko­wo Teatr działał w Sztumie, jednak po krótkim czasie przeniósł się do Dzierzgonia. Tam otrzymał wsparcie od Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, w którym działa do dzisiaj.

Teatr tworzy głównie spektakle plenerowe i uliczne, cza­sami jednak korzysta z tradycyjnych zamkniętych przestrzeni. Przedstawienia Teatru 3.5 skupiają się na plastyce i wyrazistości oprawy wizualnej, operują językiem metaforycznym, ich pod­stawą są improwizacje ruchowe. Twórcy opierają się teatralnym schematom i ramom, przedstawienia Teatru mają charakter eksperymentalny, przekraczający, a w warstwie tematycznej – społecznie zaangażowany.

Teatr 3.5 debiutował w 2012 roku etiudą Małe oczy. Początkowo zespół składał się głównie z dzierzgońskiej młodzieży, z czasem jednak do Teatru 3.5 zaczęły dołączać osoby z innych miast i teatrów, a zespół w dużym stopniu się sprofesjonalizował.  Kolejne zrealizowane przez zespół spektakle to :(plener i ulica), Przeniesienia, Święto wody, Przechadzka, Imaginarium,Tato!-Patrz, Inżynieria marzeń, Sztetl-Welt op.1, Sztetl-Welt op. 2, We dwoje, Sztetl-Welt op3., Can’t escape, Sztetl-Welt op4 – Z widokiem na Lesbos  oraz monodram Międzyczas; (scena) Śnienia, Ziemia jest płaska. Dzbanie, a przygotowaniu monodramy : Linia po której idę. Brat oraz Pion(ier)ki.

W 2015 roku Teatr zainicjował powstanie Wytwórni Kultu­ry Bo-Tak, której celem jest skupianie ludzi teatru i kultury oraz prowadzenie działań twórczych i edukacyjnych.