Kategorie
Śląskie Teatry

Teatr A Part


Siedziba: Katowice
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Teatralne A Part, ul. Bar­lickiego 15B/4, 40-820 Katowice, tel. 32 2503904, teatrapart@wp.pl, marcinherich@wp.pl


Teatr A Part jest teatrem autorskim reżysera Marcina He­richa. Realizuje przedstawienia sceniczne (np. Zwykłe potrzeby, Cyrk Bellmer, Künstlerspiele. Sceny z Wielkiej Wojny), działania site specific (np. Labirynt Wenus z teatrem Cantabile 2 w Vordin­gborg w Danii i Theaterlabor im Tor 6 z Bielefeld w Niemczech) oraz widowiska plenerowe (np. Tsunami we współpracy z Gliwi­ckim Teatrem Muzycznym i Teatrem Lalek Banialuka w Bielsku­-Białej), uprawiając teatr ciała, ruchu, formy i narracji wizualnej.

Przestrzeń przy ul. Maja 11a w Katowicach – atelier teatru od 2013 roku – ze względów administracyjnych jak dotąd nie została otwarta. Teatr prezentuje spektakle przede wszystkim na scenach gościnnych, w formie plenerowej oraz w miejscach nieteatralnych – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przedsta­wienia Teatru zostały pokazane dotąd w 26 krajach na 5 kon­tynentach (m.in. Brazylia, Chorwacja, Egipt, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran, Irlandia, Korea Południowa, Rosja, Rumunia, San Marino, Turcja, USA).

Teatr A Part jest organizatorem Międzynarodowego Fe­stiwalu Sztuk Performatywnych A Part w Katowicach. Od 1994 roku odbyły się 22 edycje tej imprezy.

Szefem zespołu i jego reżyserem jest Marcin Herich. Sta­le współpracujący aktorzy: Daniel Dyniszuk, Maciej Dziaczko, Grzegorz Król, Cezary Kruszyna, Natalia Kruszyna, Jakub Kabus, Dariusz Piotrowski, Joanna Pyrcz, Marek Radwan, Monika Wa­chowicz, Lesław Witosz.

W 2004 roku nakładem Fundacji Paryż ukazała się mono­grafia zatytułowana Teatr A Part. 10 lat Teatru A Part (2004-2014) – podsumowanie dotychczasowego dorobku teatru.