Off-Baza

Teatr Akt


Miejsce: Warszawa
Sala: Scena przy Łaziebnej 9 (70 miejsc)
Rok założenia: 1991
Aktualna liczebność zespołu: 8 (plus ok. 18 współpracow­ników)
Dane kontaktowe: kontakt@teatrakt.pl

http://www.teatrakt.pl/


Teatr Akt wyrósł z tradycji „polskiej szkoły pantomimy”, szybko jednak zaczął wypracowywać własny język teatralny. Artyści tworzący grupę rekrutowali się z absolwentów Szkoły Pantomimy przy Teatrze Żydowskim w Warszawie. Byli to mię­dzy innymi Agnieszka Musiałowicz, Marek Kowalski i Tomasz Musiałowicz. Bazą w języku artystycznym grupy pozostaje sztu­ka mimu, gestu i plastycznego obrazu, uzupełniana elementa­mi cyrku oraz tańca. Spektakle Teatru Akt zawierają elementy wyniesione z doświadczeń teatru ulicznego, takie jak działa­nia interaktywne i happeningowe, charakteryzują się również utrzymanym w absurdalnym tonie humorem. Doświadczenia występów ulicznych przyczyniły się do poszukiwań nowych środków wyrazu przez aktorów. W swoim dorobku teatr ma licz­ne przedstawienia sceniczne, plenerowe, parady uliczne oraz pokazy ogniowe, a także specjalnie przygotowywane projekty artystyczne zorientowane na konkretne wydarzenia kulturalne. Spektakle teatru często sięgają do rezerwuaru baśni i mitologii (np. Perperuna, Lewiatan, Dzielny ołowiany żołnierz), nie stronią jednak od poważniejszego literacko materiału, jak np. wierszy T. S. Eliota (Ziemia jałowa) czy Charlesa Baudelaire’a (Kwiaty zła). Poza działalnością teatralną teatr istnieje także na rynku komercyjnym, organizując oprawę artystyczną imprez, gali, konferencji, targów itp. We współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa teatr organizował także przegląd zjawisk teatralnych Czarna Offca. Finansuje się z grantów i własnych przychodów, działa w ramach Stowarzyszenia Teatr Akt.