Off-Baza

Art. 51


Siedziba: Zgierz
Rok założenia: 2003
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu,
ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz, tel. 668 180 471, art51zgierz@o2.pl


Teatr Art. 51 powstał z inicjatywy trzech artystek: Agaty Drewnicz-Kaczmarek, Anki Perek i Justyny Zielińskiej. Spekta­kle teatru były prezentowane na większości festiwali teatrów alternatywnych w Polsce (zdobywając główne nagrody m.in. na Poszukiwaniach Alternatywy w Skierniewicach, Łódzkich Spot­kaniach Teatralnych, przeglądach w Rybniku, Gorzowie Wlkp.). Ze swoimi spektaklami Teatr Art. 51 trafia także do zagranicznej publiczności, np. w Niemczech i w Rosji. Wszystkie spektakle to autorskie wypowiedzi, w których twórcy świadomie rezygnują z perfekcyjnej reżyserii na rzecz autentyczności i zapisu osobi­stych doświadczeń. Artystki odpowiadają za scenariusze i same zajmują się reżyserią swoich dzieł. Podejmują także współpracę z innymi zespołami i indywidualnymi artystami. Wrażenie robią nagrody przyznawane teatrowi – każdy kolejny spektakl zostaje doceniony i nagrodzony. Ostatnia premiera teatru to A Wersja z 2015 roku, za której reżyserię i scenariusz odpowiadały zało­życielki grupy.