Off-Baza

Teatr Ba-Q


Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: ul. Św. Marcin 80/82, p.329, 61-809 Poznań,
barakkultury@barakkultury.pl


Ich pomysł na świat wielogłosowość – raczej dialog niż monolog. Im bardziej różnorodnie, tym lepiej.  Mniejszość jest dla nich ciekawsza niż większość. Są grupą związaną z Fundacją Barak Kultury powstałą w 2009 roku w Poznaniu. Swoimi realizacjami połączyli wiele artystycznych osobowości ze środowisk mniejszościowych. Z Ba-Q współpracują m.in. aktorzy – imigranci: hiszpanka Eva Rufo, Francuz arabskiego pochodzenia Hacen Sahraoui, pisarz i działacz LGBT Bartosz Żurawiecki oraz aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami Justyna Tomczak-Boczko. Liderem teatru jest Przemysław Prasnowski, aktor i reżyser dla którego kluczowym tematem artystycznych realizacji jest spotkanie z Innym. Mają w swoim dorobku liczne realizacje happeningów oraz akcji teatralnych, a głównymi bohaterami spektakli Ba-Q są ludzie wymykający się stereotypom i walczący ze swoim wykluczeniem. 

Najważniejsze realizacje Ba–Q: Schron (premiera Festiwal Malta, 2009), Ćma (premiera 2012), Szrot (premiera Festiwal Stara Gazownia, 2012), Toast (premiera Festiwal Teatralny Maski, 2013), Całe życie w dresach (premiera Inny Festiwal 2016).

Materiał nadesłany.