Off-Baza

Teatr Barakah


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2004
Sala: własna siedziba przy ulicy Paulińskiej 28 (50-90 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: ok. 33
Największa impreza: Festiwal Krakowskie Reminiscencje teatralne (od 2015 roku)
Dane kontaktowe: Paulińska 28, 31-065 Kraków, tel. 12 397 80 47, biuro@teatrbarakah.com

http://teatrbarakah.com/


Teatr Barakah działa pod egidą Fundacji Dziesięciu Ta­lentów na rzecz Teatru Barakah. Jego założycielkami są Ana Nowicka (dyrektor teatru, reżyser, aktorka) oraz Monika Kufel (prezes fundacji, aktorka, scenograf, kostiumograf, autorka sce­nariuszy). Grupa nie boi się poruszać tematów ciężkich i niewy­godnych, takich jak śmierć, wojna, eutanazja, kłamstwo, a prze­de wszystkim związki międzyludzkie. „Z lupą w dłoni oglądamy rzeczywistość i czasem próbujemy ją oswoić, a czasem uderza­my młotkiem, by zburzyć coś, co nam nie odpowiada – czuj­nie starając się być daleko od schematów i patosu”. Spektakle produkowane w Barakah są zróżnicowane estetycznie i gatun­kowo, eksperymentują z formą i tekstem. Zespół stara się grać blisko widzów, burzyć czwartą ścianę: „Widz jest dla nas ważny, dlatego nie chcemy, by wychodził z teatru obojętny”.

W spektaklach Barakah występują zawodowi aktorzy, znani z teatrów Krakowa (Dariusz Starczewski z Teatru Bagatela, Lidia Bogaczówna z Teatru Słowackiego, Małgorzata Zawadz­ka ze Starego Teatru) i innych miast w Polsce (Zuzanna Skolias, Aneta Wirzinkiewicz), z filmów oraz produkcji telewizyjnych (Paweł Sanakowicz). Z teatrem współpracują także reżyserzy (Piotr Jędrzejas), muzycy (w tym piosenkarka Renata Przemyk), choreografowie, scenarzyści, dramaturdzy, a także studenci.

Od 2004 roku teatr wyprodukował około 25 spektakli. Obecnie w repertuarze znajduje się dziesięć z nich. Na sezon 2016/2017 planowanych jest pięć premier. Najpopularniejszym, najczęściej nagradzanym i zapraszanym na krajowe oraz mię­dzynarodowe festiwale spektaklem jest Szyc Hanocha Levina w reż. Any Nowickiej, która wystawiła także Królową wanny tego autora. Najnowszą produkcją Barakah jest zaś szósty odcinek Nocy Waniliowych Myszy, projektu łączącego spektakl z kaba­retem, którego kolejne odcinki (grane zazwyczaj nie więcej niż trzykrotnie) pojawiają się cyklicznie, komentując aktualne wydarzenia. W maju 2016 roku Teatr Barakah zaproszono na 11. edycję Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port ze spektaklem Sąsiedzi w reżyserii Andrzeja Sadowskiego; w paź­dzierniku na Second International Theatre Festival of Martin McDonagh do Permu w Rosji.

Teatr współpracuje z krakowską PWST. Na jego scenie miały miejsce trzy debiuty reżyserskie jej absolwentów w ra­mach Sceny Eksperymentalnej (jeden z nich – Dali – na stałe zagościł w repertuarze) oraz wiele debiutów aktorskich. Od 2015 roku Ana Nowicka i Monika Kufel zostały dyrektorami Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Patronem 41. edycji festiwalu uczyniły Hanocha Levina.

Teatr Barakah ma swoją siedzibę na krakowskim Kazi­mierzu (wcześniej na pod tym adresem rezydowała Łaźnia Nowa), a to zdaniem zespołu zobowiązuje do łączenia kultur, religii, charakterów, problemów. Stąd często międzykulturowa – i przez to bardziej uniwersalna – tematyka tworzonych przed­stawień. Teatr Barakah to nie tylko teatr, to miejsce przyjazne pozostałym polom twórczej aktywności. Przestrzeń przy Pau­lińskiej 28 jest miejscem koncertów zespołów, duetów, solistów prezentujących różne nurty muzyczne. W Teatrze Barakah znaj­duje się Galeria, w której organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, sztuki wideo (m.in. pierwsza polska wystawa glitch artu). W każdy wtorek na sali teatralnej ma miejsce pokaz filmowy w ramach Akademii Filmowej Barakah. W lecie organi­zowana jest Letnia Akademia Filmowa. Co jakiś czas mają miej­sce również inne cykle filmowe (w czasie wakacji 2016 odbyły się przeglądu kina irańskiego oraz hinduskiego), każdy pokaz jest bezpłatny i poprzedzony prelekcją. Literaturę w teatrze re­prezentują trzy cykliczne wydarzenia. Dramatorium, czyli inter­dyscyplinarne, internacjonalne, intermedialne, intertekstualne spotkania z literaturą, podczas których aktorzy wraz z widzami czytają dzieła literackie z całego świata, zarówno te starsze, jak i najnowsze. Chochla Literacka, podczas której każdy może za­prezentować fragment literatury (cudzej lub stworzonej samo­dzielnie) dotyczący tematu poruszanego podczas konkretnego odcinka. Bitwa na teksty jest z kolei szansą na zmierzenie się ze sobą młodych twórców poezji i prozy. W zaimprowizowanym ringu, oceniani przez publiczność, walczą oni ze sobą na słowa i teksty. Paulińska 28 to również klubokawiarnia ArtCafeBara­kah.