Off-Baza

Teatr Biuro Rzeczy Osobistych


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni

Siedziba: Gdynia
Rok założenia: 1998
Dane kontaktowe: Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy­słowym Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia, tel./fax 58 622 93 16,  teatrbro@op.pl, Zbigniew Biegajło, tel. 600 471 930


Teatr Biuro Rzeczy Osobistych powstał w 1998 roku i działa przy gdyńskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Teatr założył Zbigniew Biegajło, pedagog, reżyser, aktor, instruktor teatralny i anima­tor kultury. Prowadzony przez niego kilkunastoosobowy zespół tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Oprócz działalności artystycznej BRO ma na koncie pro­jekty edukacyjne i terapeutyczne. W 2015 roku realizowało projekt „Bez maski”, cykl spotkań i warsztatów teatralnych, któ­rych nadrzędnym celem, oprócz twórczej aktywności i eduka­cji teatralnej, była integracja lokalnego środowiska z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Ważnym przedsięwzięciem w historii Teatru był zrealizo­wany w 2015 roku projekt „Człowiek człowiekowi”, w ramach którego zespół BRO współpracował z profesjonalnymi twór­cami, a efektem wspólnych działań był spektakl Moja sprawa, prezentowany na trójmiejskich scenach Teatru na Plaży i Centrum Kultury w Gdyni. Moja sprawa porusza problem ciąży w związkach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Spektakl wyreżyserowała Iwona Siekierzyńska na podstawie napisanego specjalnie dla BRO tekstu Radosława Paczochy. W rolach głów­nych wystąpili aktorzy BRO Marzena Gajewska i Marcin Wen­ta, na scenie towarzyszyli im aktorzy Teatru im. Żeromskiego w Kielcach Aleksandra Nieśpielak i Krzysztof Grabowski.

Od początku istnienia zespół zrealizował szereg przedsta­wień, często poruszających tematy społeczne – Miasto, Obcy, Anima, Cztery strony świata – za które zdobywał nagrody na ogólnopolskich i lokalnych festiwalach.

W 2006 roku odbyła się premiera dokumentalnego fil­mu Obcy Iwony Siekierzyńskiej, która towarzyszyła z kamerą działaniom zespołu. Film zdobył 3. nagrodę na Festiwalu On/ Off w Warszawie.

SPEKTAKLE