Off-Baza

Teatr Czytelni Dramatu


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2011
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin,
tel. 81 466 61 62, daniel_adamczyk@vp.pl

https://www.facebook.com/czytelniadramatulublin/


Teatr narodził się z inicjatywy pod nazwą Czytelnia Dra­matu, powołanej do życia przez Daniela Adamczyka i orga­nizującej czytania performatywne w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Na początku członkowie rekrutowali się ze studentów, później do współpracy zapraszano także innych artystów związanych z lubelskim środowiskiem teatralnym, za­równo aktorów, jak i reżyserów (m.in. Dariusza Jeża, Joannę Le­wicką, Łukasza Witta-Michałowskiego). Czytelnia Dramatu stała się miejscem, w którym lubelski off mógł ćwiczyć i próbować nowe teksty młodych dramatopisarzy.

Z praktyki czytań Adamczyk wywiódł teatr, który koncen­truje się na współczesnej dramaturgii. Do tej pory zrealizowano następujące przedstawienia: Wejście smoka. Trailer, W imię ojca i syna, Ony, Miasto Dada. Ponadto teatr cały czas organizuje czytania performatywne, a także przedstawienia dla dzieci. W swojej pracy Adamczyk opiera się na słowie, często rozu­mianym rytmicznie. Pewna oszczędność scenograficzna stano­wi widoczne połączenie z estetyką czytań performatywnych. Zanim Adamczyk założył swój teatr, zdobywał doświadczenie w Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika i Ośrodku Praktyk Te­atralnych „Gardzienice”. Często w spektaklach teatru grają akto­rzy z gardzienickim doświadczeniem. Zespół od 2014 roku jest jednostką w ramach Centrum Kultury w Lublinie, partycypuje więc w budżecie tej instytucji.