Off-Baza

Teatr Delikates


Miejsce: Pisz
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Mącze 2a, 19-300 Ełk,
Wiktor Malinowski, tel. 502 560 770,
Małgorzata Meller, tel. 506 023 906, delikates@teatrdelikates.pl


Teatr Delikates został założony przez Wiktora Mali­nowskiego, który jest także głównym reżyserem i odtwórcą spektakli. Dotychczas powstały trzy spektakle (B612, Z głową w chmurach. Marzyciele), czwarty (Perlarz) jest w przygotowa­niu. Ponadto na koncie teatru widnieje kilka akcji ulicznych (Kamień i co, Godzina W, Sad). Przedstawienia opierają się na interakcji z widzem, często przybierają formę happeningu, są inspirowane filozofią, historią, literaturą, odnoszą się też do lokalnego kontekstu. Często akcja dotyczy miejsca, w którym odbywa się spektakl. Teatr oprócz akcji i happeningów organi­zuje również warsztaty teatralne oparte na działaniu ruchowym i pantomimie oraz naukę chodzenia na szczudłach. Jest także organizatorem projektu „Matka”, polegającego na nauce świa­domości teatralnej i pracy w grupie, której zwieńczeniem jest organizacja wspólnego happeningu. Finansowo teatr wspoma­gają Gmina Pisz oraz Urząd Miasta Gdańsk. Instytucją wspie­rającą jest Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne Kultywator. Patronat Honorowy nad Teatrem Delikates objął Instytut Badań Ośrodka Tożsamości (IBOT).