Off-Baza

Teatr From Poland


Siedziba: Częstochowa
Rok założenia: 2000
Dane kontaktowe: Jarosław Filipski
tel. 607 335 530, teatrfrompoland@wp.pl


Zespół realizujący autorskie przedstawienia Jarosława Filipskiego, nagradzane na ogólnopolskich festiwalach: Sakso­fonista, Rok 1913, STENDapKOMEDY, oraz spektakle uliczne: Pro­rok, Persona. W Mysłowicach od 2000 roku przy Mysłowickim Ośrodku Kultury filia Janów (ul. Janowska 2) działa również młodzieżowa podgrupa zespołu – Teatr Narybek From Poland, która zrealizowała jak dotąd cztery spektakle (wśród nich naj­nowszy: Mam tak samo jak ty).