Off-Baza

Teatr Fuzja


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna,
ul. Sędziwoja 55/1, 61-063 Poznań, spoldzielnia.art.pl@wp.pl


Liderami Teatru Fuzja są Anna i Tomasz Rozmianiec. Zespół artystyczny składa się z około trzydziestu artystów: aktorów, grafików, muzyków, animatorów, scenografów oraz reżyserów.

Zespół opiera swoje widowiska na bogactwie ruchu, dźwięku i obrazu. Na jego repertuar składają się takie spektakle jak: Sen Wahazara według St. I. Witkiewicza (2008) oraz Takich świąt jeszcze nie było (2014) oraz spektakle plenerowe, np. Cafe­strada (2008), Dywidenda (2010), Bez nazwy (2015).

Teatr jest współzałożycielem Spółdzielni Teatralnej (wraz z Teatrem Sala nr 13), która zrzesza poznańskie zespoły teatral­ne, koordynuje ich pracę oraz zajmuje się produkcją i promo­cją spektakli plenerowych. Fuzja bierze udział we wszystkich projektach Spółdzielni Teatralnej, współorganizując Festiwal Teatrów Zależnych oraz festiwal Stara Gazownia Resort. Prowa­dzą również w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu pracownię młodych – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla młodzieży.